Dorpsraad Uitgeest

A9 - Tunnel

AVBU presenteert een tunnelplan A9

Op 5 januari 2004 heeft de toenmalige burgemeester van Uitgeest, de heer J. A. Kroon, in zijn nieuwsjaarsrede het idee gelanceerd om de A9 ter hoogte van de Sluisbuurt en de Populierenlaan onder te brengen in een tunnelbak en zodoende de relatie tussen dorp en buitengebied te herstellen. Elf jaar geleden, een als futuristisch geziene oplossing die in de korte-termijn-filosofie van de politiek op weinig support kon rekenen. In juli 2010 werd het idee in een zienswijze op de spoedwetsprocedure voor de aanleg van spitsstroken opnieuw onder de aandacht gebracht. Toen was het nog geen haalbare kaart, maar het ei was gelegd. We zijn nu vijf jaar verder, de heer Jaap Kroon is na zijn pensionering in 2014 weer in Uitgeest komen wonen en is er nog even enthousiast over. De toekomst komt sneller dichterbij dan men toen kon vermoeden.
De AVBU, gericht op structurele aspecten van het woonmilieu in Uitgeest, vond het idee meteen de moeite waard om het nader te bestuderen en voor te leggen aan andere belanghebbende partijen. Men reageerde enthousiast. Het mes snijdt immers aan twee kanten, zowel kwalitatief als ook geografisch, ter weerszijden van de A9 zal men er immers profijt van hebben. Enerzijds zou een belangrijke bron van geluidshinder (naar beide kanten) worden gereduceerd, anderzijds zou de vaarverbinding met de Uitgeester meren van en naar het dorp worden hersteld. Als bijkomend voordeel: op het huidige A9-tracé boekt men een aanzienlijke terreinwinst in aansluiting op het recreatieterrein Dorregeest. De economische crisis temperde het aanvankelijke enthousiasme, maar het in gang gezette plan voor de aansluiting van de A8 op de A9 maakt de zaak weer hoogst actueel.
Onderstaand treft u het volledige rapport in pdf aan. Door er op te klikken kunt u het downloaden.
Downloads:

© Copyright 2023. Dorpsraad Uitgeest

Made with ‌

Web Design Program