Nieuws

Aanpak van De Koog (met videobericht)

Donderdag 6 december 2018

Inwoners van Uitgeest ontwerpen hun eigen duurzame en klimaatbestendige wijk.

Inwoners van de wijk De Koog in Uitgeest denken actief mee bij de duurzame en klimaatbestendige herinrichting van hun woonwijk. Ingenieursadviesbureau Sweco adviseert de gemeente Uitgeest de komende drie jaar bij dit proces van ontwerp tot realisatie.

 
Lees meer

Luchtvaartdag zaterdag 8 december 2018

Woensdag 28 november 2018

De afgelopen tijd heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) u ruimschoots de ruimte gegeven uw mening over Schiphol en de overlast kenbaar te maken via internetconsultatie en huiskamergesprekken. Als afsluiting van dit proces nodigen minister Cora van Nieuwenhuizen en Hans Alders, voorzitter van de ORS u van harte uit om deel te nemen aan de nationale Luchtvaartdag over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. U bent op zaterdag 8 december welkom in het nieuwe Amsterdome in Amsterdam. Adres: Seineweg 2 Amsterdam.

Lees meer

Verslag klankbordgroep centrumplan 8 oktober 2018

Woensdag 28 november 2018

Wethouder Jelle Brouwer opent de bijeenkomst en heet ieder welkom en geeft aan waarom de twee andere wethouders aanwezig zijn. Aan de hand van een presentatie wordt doorlopen wat er het afgelopen jaar is gebeurd in dit project, wat de stand van zaken nu is en welke richting het nieuwe college denkt op te gaan. 

Lees meer
Toon al het nieuws

Over ons

De Dorpsraad is een onafhankelijke en ongebonden vereniging die opkomt voor de leefbaarheid in Uitgeest. Wij zijn als vereniging de opvolger van de AVBU 

Lees meer