Dorpsraad Uitgeest

Duurzame Dorps Doeners

De Duurzame Dorps Doeners
Mobirise Website Builder

Op dinsdagochtend 28 maart zal het thema klimaatadaptatie alsnog op de agenda komen.
Het ruimte geven aan water en dieren in je omgeving is goed voor je gezondheid en voor je huis.
Via de Facebookpagina van de werkgroep G&B wordt hier informatie over uitgewisseld. Maar wat kan men zelf beginnen zonder groene vingers of alleen maar een kleine tuin?
De klimaatburgemeester van Uitgeest legt uit wat zij met haar gezin doet, of laat, voor meer natuur en hoe zij haar motivatie houdt.
Ook hoopt ze op een mooi gesprek over dilemma’s. Waar geef je je bespaarde geld dan wel aan uit? Woningen of park? Zonnepark of collectieve voedselproductie?
Dinsdagochtend 28 maart staat om kwart over 9 weer de koffie klaar in De Klop en we praten nog na tot 11uur. 

Dit is een initiatief van Dorpsraad Uitgeest die bewoners bij elkaar wil brengen om hen te informeren over stappen die genomen kunnen worden richting een duurzamer leven. Met als doel de voetafdruk te verkleinen en zo een bijdrage te leveren aan een gezond milieu.
Om half 10 zal een ervaringsdeskundige uit Uitgeest of omgeving een kort praatje doen, elke keer een ander thema, waarna er tijd is om kennis uit delen met alle aanwezigen.
De thema’s zijn o.a. Energie, Klimaatbestendigheid in uw tuin, Duurzame mobiliteit, Voedsel en Verzorgings- en schoonmaakmiddelen.
Wanneer en waar
Elke laatste dinsdag van de maand van 9uur tot 11uur in ‘De Klop’.
29 november, december slaan we over, 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april en 30 mei.
Dinsdag 29 november 9:30 uur in de Klop
De eerste bijeenkomst is in samenwerking met DUEC en heeft als thema “Samen de winter door!” en sluit aan bij het landelijk initiatief op 19 november, om bewoners te helpen deze winter nog het energieverbruik te verlagen.
Om half 10 zal een energiecoach van DUEC samen met de aanwezigen enkele besparingsmaatregelen uitvoeren op de locatie. Zo doen bewoners meteen kennis en ervaring op om het ook thuis toe te kunnen passen.
Dus kom naar ‘De Klop’, Langebuurt 39. Inloop met koffie en thee om kwart over 9 en napraten tot 11uur.

© Copyright 2023. Dorpsraad Uitgeest

Made with ‌

HTML Builder