In memoriam

Jo van Dam  

Kort na het overlijden van Dick Hendrikse overleed op 25 april 2021 oprichter en oud-bestuurslid van de AVBU (Algemene Vereniging Bewoner/eigenaren Uitgeest) Jo van Dam. De AVBU is in 2017 verder gegaan als Dorpsraad Uitgeest.

Jo van Dam was in 1980 een van de oprichters...........

Lees meer

Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over alarmerende plannen van Schiphol en de mening van Dorpsraad Uitgeest hierover. In een In Memoriam...........

Lees meer

Waarom "Uitgeest Groeit en Bloeit"

De gemeente Uitgeest heeft zich in de zomer van 2020 aangesloten bij de Stichting Steenbreek, www.steenbreek.nl  Deze landelijk opererende stichting zet zich in om onze leefomgeving te vergroenen. De uitwerking wordt opgepakt door de Dorpsraad Uitgeest. 

Meer Groen is positief voor de leefbaarheid. Bomen zorgen voor ............

Lees meer

Wij delen uit!

Dorpsraad Uitgeest deelt vanaf woensdag 31 maart 2021 het “Tegeltje Groen” uit !

U zou graag uw tuin opknappen door tegels te vervangen voor planten. Gefeliciteerd!

Dat kan nu erg voordelig want Dorpsraad Uitgeest deelt namens de Gemeente Uitgeest en Tuincentrum Frits Janssen bij inlevering van 1 tegel een doos met plantjes uit aan inwoners van Uitgeest.

Het gaat als volgt:......

Lees meer

Nieuwsbrief Januari 2021

Hoe vaak is het al niet gezegd en geschreven: we hebben een vreemd jaar achter de rug. Voor veel mensen geldt dat ze vooral online hebben gewerkt, geborreld, vergaderd en nog veel meer achter een beeldscherm hebben gedaan. Dat geldt ook voor ons als bestuur. In de zomer konden we weer even fysiek met elkaar om de tafel zitten, maar daarna vond de vergadering plaats via Zoom.

In de afgelopen periode van 2020 hebben we aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Lees meer

Vacature vrijwilliger werkgroep "Gezonde Lucht"

Gezocht:

Een ster voor Gezonde Lucht

Vind jij een schone lucht ook belangrijk? En wil je je inspannen voor een gezonde lucht boven Uitgeest, voor jong en oud? Vind je het leuk om deel uit te maken van een bevlogen werkgroep die zich inspant voor het welzijn van de dorpsbewoners en een beter klimaat?

Lees meer

Dit zijn de standpunten v/d bewoners in omgevingsraad Schiphol

1. Uit Balans.

De belangrijkste reden dat Het Aldersakkoord voor 2008 geen vervolg heeft gekregen voor de periode 2020-2030 is dat van het uitgangspunt “Ontwikkeling in balans met de omgeving” niets terecht is gekomen.

Schiphol heeft wel het plafond van 500.000 vluchten behaald zonder de daarbij behorende hinderbeperking te leveren. De toename van het aantal ernstig gehinderden met 5% illustreert dat. Door de Corona-crisis is het aantal vluchten nu.......

Lees meer

Minder hinder schiphol.nl

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen in om geluidshinder verder te beperken. Op de website minderhinderschiphol.nl zie je het programma met maatregelen die genomen worden – in aanvulling op bestaande inspanningen – om de hinder bij jou in de omgeving te laten afnemen.

Link: www.minderhinderschiphol.nl

Nieuwsbrief september 2020

Nu de langste periode van zomerhitte achter de rug lijkt is het weer tijd voor een nieuwsbrief.

Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

-  Bestuurswisseling 

-  Werkgroepen 

-  Steenbreek 

 Gezonde lucht  

-   Schiphol in balans met de omgeving?  

-   Vacature

Lees meer

Is Schiphol in balans?

SCHIPHOL IN BALANS MET DE OMGEVING ?

De afgelopen maanden hebben wij als bewoners van Uitgeest gemerkt welk groot verschil er ontstaat als er van en naar Schiphol bijna niet wordt gevlogen. De luchten zijn blauwer dan ooit en geluidshinder is verdwenen. Dit gaat, als het aan de minister C. van Nieuwenhuizen ligt, niet lang meer duren. In haar langverwachte Luchtvaartnota zet zij weer volop in op groei van Schiphol. Mede door het baangebruik op Schiphol waarbij de Polderbaan feitelijk altijd in gebruik is zal dit voor Uitgeest tot grote overlast zorgen.

Lees meer

Vacature voor een secretaris

Secretaris met een dorpshart

Voel jij je betrokken bij het welzijn van de bewoners van Uitgeest en draag je het dorp een warm hart toe?

Lees meer

Jaarverslag 2019 en Algemene Leden Vergadering

Bijgaand treft u het jaarverslag over 2019 van onze vereniging aan.

In verband met de Coronacrisis is het nu niet mogelijk om fysiek bij de ALV aanwezig te zijn, daarom vragen wij u alle op- en aanmerkingen te plaatsen via het email-adres van de vereniging:

                                   leden@dorpsraaduitgeest.nl

Daarnaast vragen wij u via hetzelfde adres aan te geven of u akkoord bent met de voorstellen van het bestuur, betreffende de nieuwe bestuursleden en de toekomstige koers.

Onderstaand treft u het volledige verslag aan:

Lees meer

Brief van PVCR aan de 2e kamer

PVCR staat voor Platform Vlieghinder Castricum (binnenkort Platform Vlieghinder Kennemerland).

De PVCR is op 24 juni 2003 opgericht en behartigt de belangen van allen die de vlieghinder tot acceptabele proporties willen terugdringen. De PVCR wil vooral nadrukkelijk aanwezig zijn om de politieke besluitvorming lokaal, regionaal en landelijk te beïnvloeden. Ons motto is dan ook : De hinder kan minder. Op dit moment heeft de PVCR ongeveer 650 leden vooral in Castricum. De PVCR wil niet de hinder doorschuiven maar constructief meedenken om de overlast te beperken. De PVCR beschikt over een uitgebreide website : Vlieghinder.nl waar veel informatie over het luchtverkeer te vinden is.

Geachte volksvertegenwoordigers,

 Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: ons platform PVRC oftewel Platform Vlieghinder Regio Castricum vertegenwoordigt de door de Luchtvaart gehinderde bewoners rond de Polderbaan.

Lees meer

Hoger aanvliegen bij nachtvluchten van Castricum vanaf mei 2020

LVNL beperkt geluidshinder van nachtvluchten voor bewoners in Castricum en Limmen (en Uitgeest)

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) introduceert een nieuwe procedure waarbij vliegtuigen die in de nacht vanuit het noorden landen op Schiphol, hoger vliegen. Hierdoor zal vooral voor bewoners in Castricum en Limmen de geluidshinder afnemen. Bij nachtelijke landingen op de Polderbaan of de Zwanenburgbaan, gaan vliegtuigen hoger vliegen boven zee. Daardoor vliegen zij ook het eerste deel boven land hoger en met minder motorvermogen. 

 

Lees meer

Jaarverslag 2018

Jaarverslag Dorpsraad Uitgeest 2018

 In 2018 is het bestuur van de Dorpsraad Uitgeest zes keer bij elkaar geweest en is er een aantal activiteiten ontwikkeld.

 

Lees meer

Vragen en antwoorden over het afvalinzamelingsplan 2020

Vragen en antwoorden over het afvalbeleid Uitgeest maart 2019 OVER HET BELEID

Wat gaat er veranderen nu de gemeenteraad het grondstoffenplan heeft goedkeurt?

· De meeste inwoners krijgen een extra container voor PMD: plastic verpakkingen, blikverpakkingen en drankkartons · Dit geldt niet voor flatbewoners.

· Er komt een variabele heffing op restafval; dat betekent dat de rekening afhangt van het aantal keren dat iemand restafval aanbiedt.

Lees meer

Algemene Leden Vergadering 2019 op 28 mei as.

Geachte leden van Dorpsraad Uitgeest en overige geïnteresseerden,

Op dinsdag 28 mei aanstaande wordt de ALV 2019 van Dorpsraad Uitgeest gehouden in dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5 Uitgeest. De aanvang is om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

Wij verzoeken iedereen die hierbij aanwezig wil zijn, zich aan te melden via: info@dorpsraaduitgeest.nl dan zorgen wij voor koffie of thee.

Het bestuur.

programma:

Lees meer

Zorg voor Uitgeest

In mijn eerste column voor de Dorpsraad van Uitgeest, vorig jaar, schreef ik over onderzoek naar gelukkig-zijn en betrok dat op de Uitgeesters omdat zij elkaar zo vriendelijk groeten op straat en glimlachen naar voorbijgangers. Dat verhoogt het geluksgevoel, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, net als het hebben van waardevolle relaties, onderlinge betrokkenheid, en iets doen voor anderen.

Lees meer

Waarom willen de bewoners in de ORS niet tekenen!

GEEN AKKOORD OVERE GROEI SCHIPHOL BINNEN DE ORS.

Het is de ORS niet gelukt om met een advies richting kabinet te komen over de toekomst van Schiphol. De standpunten van enerzijds de bewoners en bestuurders en anderzijds de sector waren te ver van elkaar verwijderd. De bedoeling was om met een advies te komen over Schiphol voor de periode 2020-2030, dit als vervolg op de afspraken die in de CROS gemaakt waren over de jaren tot 2020.

Lees meer

Jaaroverzicht 2018 Cluster Polderbaan

Onderstaand treft u een link aan naar het jaaroverzicht van het cluster Polderbaan. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde hinder in relatie tot de (mogelijke) oorzaken hiervan. Daarnaast komt achtergrondinformatie aan bod. Naast deze clustergerichte jaaroverzichten wordt een integrale jaarrapportage door Bas uitgebracht, waarin een totaalbeeld wordt geschetst.

Lees meer

Aanpak van De Koog (met videobericht)

Inwoners van Uitgeest ontwerpen hun eigen duurzame en klimaatbestendige wijk.

Inwoners van de wijk De Koog in Uitgeest denken actief mee bij de duurzame en klimaatbestendige herinrichting van hun woonwijk. Ingenieursadviesbureau Sweco adviseert de gemeente Uitgeest de komende drie jaar bij dit proces van ontwerp tot realisatie.

 
Lees meer

Luchtvaartdag zaterdag 8 december 2018

De afgelopen tijd heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) u ruimschoots de ruimte gegeven uw mening over Schiphol en de overlast kenbaar te maken via internetconsultatie en huiskamergesprekken. Als afsluiting van dit proces nodigen minister Cora van Nieuwenhuizen en Hans Alders, voorzitter van de ORS u van harte uit om deel te nemen aan de nationale Luchtvaartdag over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. U bent op zaterdag 8 december welkom in het nieuwe Amsterdome in Amsterdam. Adres: Seineweg 2 Amsterdam.

Lees meer

Verslag klankbordgroep centrumplan 8 oktober 2018

Wethouder Jelle Brouwer opent de bijeenkomst en heet ieder welkom en geeft aan waarom de twee andere wethouders aanwezig zijn. Aan de hand van een presentatie wordt doorlopen wat er het afgelopen jaar is gebeurd in dit project, wat de stand van zaken nu is en welke richting het nieuwe college denkt op te gaan. 

Lees meer

Vragen van een lid :

Goedemiddag, Graag zou ik van u willen het volgende willen weten?· 

Zijn er lidmaatschapskosten voor u aan verbonden om mee te mogen praten over de eigen leefomgeving?·  Wat heeft u en uw voorgangers als deelnemer in de diverse Schiphol meepraat varianten die de afgelopen jaren al zijn gepasseerd er nu werkelijk mee opgeschoten cq verbeteringen bewerkstelligt?  Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoorden. 

Onderstaand treft u ons antwoord aan:

Lees meer

Waarom zou u de enquête invullen?

U wordt door de Omgevingsraad Schiphol in de gelegenheid gesteld uw mening over de luchtvaart en in het bijzonder over Schiphol  via een enquête aan de ORS kenbaar te maken. Via deze enquête hoopt de ORS meer te weten te komen over hoe u als burger denkt over Schiphol. U treft onderstaand een invuladvies aan die opgesteld is door de bewonersvertegenwoordigers van de ORS.

 
Lees meer

College maakt nieuwe start met aanpak Centrumplan Uitgeest

De gemeenteraad heeft eind 2017 geen akkoord kunnen bereiken over het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied in Uitgeest. Oorzaak hiervoor was dat er geen meerderheid achter het besluit stond om een scholencomplex in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC) op een gedeelte van de ijsbaan te realiseren. 

Lees meer

Uitnodiging bewonersavond DUEC op 9 oktober 2018

Op dinsdag 9 oktober om 20.00 uur zal er weer een bewonersavond plaatsvinden die wordt georganiseerd door DUEC.

DUEC heeft niet stil gezeten en wij stellen u graag op de hoogte van onze plannen en activiteiten.

Gedurende de avond zullen er presentaties zijn over de introductie van de projecten “Zon op Uitgeest” een collectief zonnedak, de lokale actie collectieve inkoop zonnepanelen en over aardgas-loos verwarmen.

Lees meer

Verslag van werkgroep De Koog

De Koog van de Toekomst

Workshop 1

5 juli 2018

Na de enquête en de Koogsafari’s is het tijd voor de eerste workshop voor de leden van Werkgroep Koog van de Toekomst. We gaan wensen formuleren die we gezamenlijk belangrijk vinden. We kijken ook voor welke wensen het meeste draagvlak is. Het projectteam van de gemeente gaat op basis van de uitkomsten van de enquête, de Koogsafari’s en deze workshop een programma opstellen, dat de basis is voor het nieuwe plan voor De Koog.  

Lees meer

Algemene Leden Vergadering 2018

Geachte leden van Dorpsraad Uitgeest en overige geïnteresseerden,

Op 29 mei aanstaande wordt de ALV 2018 van Dorpsraad Uitgeest (voorheen AVBU) gehouden in dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5 Uitgeest. De aanvang is om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

Wij verzoeken iedereen die hierbij aanwezig wil zijn, zich aan te melden via: info@dorpsraaduitgeest.nl dan zorgen wij voor koffie of thee.

Het bestuur.

programma:

Lees meer

10 april 2018 introductieavond DUEC

Dorpsraad Uitgeest ondersteund nieuwe initiatieven in ons dorp van harte, vandaar deze oproep:

DUEC organiseert een eerste bewonersavond in De Zwaan op 10 april aanstaande, van 20:00 (inloop vanaf 19:30) tot 22:00 uur, zie ook bijgaande flyer. DUEC staat voor Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie, en we willen graag samen met jullie gaan onderzoeken wat we als coöperatie kunnen betekenen voor de verduurzaming van de energievoorziening van Uitgeest.

 

Lees meer

Introductie Dorpsraad Uitgeest (voorheen AVBU)

De Dorpsraad is een onafhankelijke en ongebonden vereniging die opkomt voor de leefbaarheid in Uitgeest. Wij zijn als vereniging de opvolger van de AVBU die is opgericht in 1980. In middels zijn ruim 700 huishoudens lid van onze Vereniging. Wij willen in brede zin de belangen van de inwoners behartigen en u daar volop bij betrekken. Zeker nu onze gemeente ambtelijk is gefuseerd in BUCH verband, is dat van nog groter belang. Als Dorpsraad stellen wij ons ten doel, dat onze inwoners herkenbaar betrokken worden bij besluiten van de gemeente, de woningbouwvereniging, de provincie. De luchthaven Schiphol e.a. instellingen die direct of indirect invloed uitoefenen op de leefbaarheid in onze gemeente.

Bewoners willen Schiphol alleen uitbreiden met banen in zee.

Zestig bewonersgroeperingen in de Schipholregio roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie. De bewoners constateren dat Schiphol vastloopt en de luchthaven Lelystad niet kan voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op lange termijn. 

Lees meer

Geluidhinder de helft hoger dan Schiphol heeft berekent

PERSBERICHT – GELUIDHINDER RUIM DE HELFT HOGER DAN SCHIPHOL BEREKENT

Spaarndam, 29 november 2017

De Werkgroep Schiphol Spaarndam heeft met gegevens van het geluidsmeetsysteem NOMOS1 en CBS-gegevens2 over aantallen inwoners vastgesteld dat de geluidsbelasting door vliegverkeer van en naar Schiphol veel hoger is dan de door de Schiphol Group berekende hinder. 

Lees meer