Nieuwsbrief december 2022

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2022 vind u een kerstgroet van onze nieuwe voorzitter en twee mooie projecten van afgelopen jaar waar we trots op terugkijken.

Lees meer

Extra ledenvergadering

Hierbij nodigen we u uit voor een digitale ledenvergadering op 12 oktober 2022 om 20.00 via Google Meet.

Lees meer

Nieuwsbrief september 2022

Nieuwsbrief Dorpsraad Uitgeest september 2022. 

In deze nieuwsbrief na een heerlijk warme zomervakantie hebben we de volgende onderwerpen voor u. Het nieuwe bestuur, oproep voor een vertegenwoordiger voor het Omgevingsoverleg Schiphol (ORS) en voor deelnemers aan het BUCH-Klimaatpanel.

Lees meer

Nieuwsbrief november 2021

Beste leden,

Dit is alweer de vijfde nieuwsbrief van dit jaar. We houden u hierin op de hoogte van de activiteiten van Dorpsraad Uitgeest en de werkzaamheden en plannen van de werkgroepen.

Na een aantal online vergaderingen konden we gelukkig de laatste keer weer live bij elkaar komen. Hopelijk blijft dit nog even zo…..

Onze voorzitter zal eind van dit jaar afscheid nemen. We doen een oproep voor een nieuwe voorzitter. Lees deze oproep goed; misschien is het iets voor u!

Lees meer

Nieuwsbrief april 2021

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over alarmerende plannen van Schiphol en de mening van Dorpsraad Uitgeest hierover. In een In Memoriam...........

Lees meer

Nieuwsbrief Januari 2021

Hoe vaak is het al niet gezegd en geschreven: we hebben een vreemd jaar achter de rug. Voor veel mensen geldt dat ze vooral online hebben gewerkt, geborreld, vergaderd en nog veel meer achter een beeldscherm hebben gedaan. Dat geldt ook voor ons als bestuur. In de zomer konden we weer even fysiek met elkaar om de tafel zitten, maar daarna vond de vergadering plaats via Zoom.

In de afgelopen periode van 2020 hebben we aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Lees meer

Nieuwsbrief september 2020

Nu de langste periode van zomerhitte achter de rug lijkt is het weer tijd voor een nieuwsbrief.

Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

-  Bestuurswisseling 

-  Werkgroepen 

-  Steenbreek 

 Gezonde lucht  

-   Schiphol in balans met de omgeving?  

-   Vacature

Lees meer