Jaarverslag 2019

Bijgaand treft u het jaarverslag over 2019 van onze vereniging aan.

In verband met de Coronacrisis is het nu niet mogelijk om fysiek bij de ALV aanwezig te zijn, daarom vragen wij u alle op- en aanmerkingen te plaatsen via het email-adres van de vereniging:

                                   leden@dorpsraaduitgeest.nl

Daarnaast vragen wij u via hetzelfde adres aan te geven of u akkoord bent met de voorstellen van het bestuur, betreffende de nieuwe bestuursleden en de toekomstige koers.

Onderstaand treft u het volledige verslag aan:

Lees meer

Jaarverslag 2018

Jaarverslag Dorpsraad Uitgeest 2018

 In 2018 is het bestuur van de Dorpsraad Uitgeest zes keer bij elkaar geweest en is er een aantal activiteiten ontwikkeld.

 

Lees meer