Nieuws

Zorg voor Uitgeest

Woensdag 27 februari

In mijn eerste column voor de Dorpsraad van Uitgeest, vorig jaar, schreef ik over onderzoek naar gelukkig-zijn en betrok dat op de Uitgeesters omdat zij elkaar zo vriendelijk groeten op straat en glimlachen naar voorbijgangers. Dat verhoogt het geluksgevoel, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, net als het hebben van waardevolle relaties, onderlinge betrokkenheid, en iets doen voor anderen.

Lees meer

Waarom willen de bewoners in de ORS niet tekenen!

Vrijdag 8 februari

GEEN AKKOORD OVERE GROEI SCHIPHOL BINNEN DE ORS.

Het is de ORS niet gelukt om met een advies richting kabinet te komen over de toekomst van Schiphol. De standpunten van enerzijds de bewoners en bestuurders en anderzijds de sector waren te ver van elkaar verwijderd. De bedoeling was om met een advies te komen over Schiphol voor de periode 2020-2030, dit als vervolg op de afspraken die in de CROS gemaakt waren over de jaren tot 2020.

Lees meer

Jaaroverzicht 2018 Cluster Polderbaan

Donderdag 31 januari

Onderstaand treft u een link aan naar het jaaroverzicht van het cluster Polderbaan. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde hinder in relatie tot de (mogelijke) oorzaken hiervan. Daarnaast komt achtergrondinformatie aan bod. Naast deze clustergerichte jaaroverzichten wordt een integrale jaarrapportage door Bas uitgebracht, waarin een totaalbeeld wordt geschetst.

Lees meer
Toon al het nieuws

Over ons

De Dorpsraad is een onafhankelijke en ongebonden vereniging die opkomt voor de leefbaarheid in Uitgeest. Wij zijn als vereniging de opvolger van de AVBU 

Lees meer