Wat doet Dorpsraad Uitgeest voor u !

De Dorpsraad Uitgeest is er voor alle bewoners van Uitgeest en streeft ernaar hun belangen te behartigen.

De Dorpsraad heeft zes bestuursleden.

De leefbaarheid van Uitgeest staat hoog op de agenda. De leefbaarheid voor jong, middelbaar en oud. Bij leefbaarheid kunt u denken aan voorzieningen voor het dorpscentrum, de woningen, groenvoorzieningen, verkeer en veiligheid. Ook het aanzien van het dorp heeft onze aandacht. We willen oog en oor voor de bewoners zijn. 

Dat houdt ook in dat indien iemand met een idee komt, wij dan samen bekijken of en hoe dit vorm gegeven kan worden

Om dit alles te realiseren heeft de Dorpsraad diverse werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een zogenaamde trekker (portefeuillehouder). Deze heeft zitting in het bestuur van de Dorpsraad. De Dorpsraad vergadert in principe eenmaal per 2 maanden. Daarnaast is er eenmaal per jaar een Ledenvergadering, waarin de Dorpsraad verantwoording aflegt en dan luistert naar de opmerkingen van de leden. Na afloop van deze vergadering is er een Thema-voordracht. 

Lees meer

Over ons

De Dorpsraad is een onafhankelijke en ongebonden vereniging die opkomt voor de leefbaarheid in Uitgeest. Wij zijn als vereniging de opvolger van de AVBU 

Lees meer

Waarom Dorpsraad Uitgeest?

VERENIGING DORPSRAAD UITGEEST

De Dorpsraad is een onafhankelijke, niet aan een politieke partij gebonden, vereniging die opkomt voor de leefbaarheid in Uitgeest. Tijdens de jaarvergadering van juni 2017 is besloten de AVBU (opgericht 1980) voort te zetten als Dorpsraad Uitgeest. Inmiddels zijn ruim 700 huishoudens lid van de dorpsraad. Dorpsraad Uitgeest stelt zich als doel de belangen van de inwoners van Uitgeest te behartigen en hen daar volop bij betrekken. Zeker nu onze gemeente ambtelijk is gefuseerd in BUCH-verband, is dat van nog groter belang. Wij willen dat onze inwoners betrokken worden bij besluiten van de gemeente, de woningbouwvereniging, zorginstellingen, de provincie en de luchthaven Schiphol. En daarbij tevens andere instellingen die direct of indirect invloed uitoefenen op de leefbaarheid in onze gemeente.