Waarom Dorpsraad Uitgeest?

VERENIGING DORPSRAAD UITGEEST

De Dorpsraad is een onafhankelijke, niet aan een politieke partij gebonden, vereniging die opkomt voor de leefbaarheid in Uitgeest. Tijdens de jaarvergadering van juni 2017 is besloten de AVBU (opgericht 1980) voort te zetten als Dorpsraad Uitgeest. Inmiddels zijn ruim 700 huishoudens lid van de dorpsraad. Dorpsraad Uitgeest stelt zich als doel de belangen van de inwoners van Uitgeest te behartigen en hen daar volop bij betrekken. Zeker nu onze gemeente ambtelijk is gefuseerd in BUCH-verband, is dat van nog groter belang. Wij willen dat onze inwoners betrokken worden bij besluiten van de gemeente, de woningbouwvereniging, zorginstellingen, de provincie en de luchthaven Schiphol. En daarbij tevens andere instellingen die direct of indirect invloed uitoefenen op de leefbaarheid in onze gemeente.

Dorpsraad Overzicht