(BAS) Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Hier kunt u vrij eenvoudig overlast van vliegtuigen, die te laag vliegen of veel lawaai veroorzaken, doorgeven door de datum en de exacte tijd van de overlast in te vullen. Zo wordt de klacht in ieder geval geregistreerd en heeft u bekend gemaakt dat er overlast is.

De site geeft up to date informatie over de vliegbewegingen van en naar Schiphol en verder kunt u zien dat uw klacht geteld wordt en het aantal dB dat het vaste geluidsmeetsysteem in Uitgeest heeft gemeten.

link: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Schipholdossier Overzicht