nachtvluchten

27 juni 2017

Nachtvluchten.

Voor ons dorp zijn de actuele ontwikkelingen rond de nachtvluchten van belang. Vanwege de veiligheid is vorig jaar de aanvliegroute vanaf het IJsselmeer gesloten. Vliegtuigen vanuit die richting vliegen nu eerst richting Noordzee, om via Castricum richting polderbaan te vliegen. Dit geeft extra geluidshinder. Er liggen voorstellen om de situatie  veiliger te maken en toch zoveel mogelijk terug te gaan naar de oude situatie. Het zoveel mogelijk CDA - vliegen (glijvlucht die minder hinder veroorzaakt) speelt hierbij een grote rol. Er is op dit moment nog geen overeenstemming tussen de partijen over dit probleem.

Ook het aantal nachtvluchten is een punt van discussie. De afspraak tussen partijen in de ORS is: maximaal aantal nachtvluchten van 29.000 zolang het CDA-vliegen nog onvoldoende plaatsvindt. Wettelijk is echter 32.000 vluchten voor de nacht vastgelegd. Dit aantal kan nog steeds overschreden worden omdat de wet nog niet van kracht is.  Het is zeer teleurstellend dat de verantwoordelijke partijen zich hier tot op heden niet aanhouden. Een discussie over wat nu precies een CDA-vlucht inhoudt, ligt hier aan ten grondslag.

Schipholdossier Overzicht