Omgevingsraad Schiphol (ORS)

27 juni 2017

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) verenigt alle, bij de ontwikkeling van Schiphol, betrokken partijen. Hierbij zijn de overheden (ook de Gemeente Uitgeest), de luchtvaartsector, branche-organisaties en ook de bewoners betrokken.

Elke start- en landingsbaan heeft twee door kiesmannen gekozen vertegenwoordigers. In totaal dus tien gekozen vertegenwoordigers. Deze z.g.n. clustervertegenwoordigers, bespreken zes maal per jaar de actualiteiten rond Schiphol. Drie clustervertegenwoordigers zijn ook lid van het College van Advies, de plek waar de onderhandelingen met de andere betrokken partijen plaatsvindt.

Een brede afstemming en onderlinge informatie van alle betrokkenen vindt enkele malen per jaar plaats in het z.g.n. Regioberaad. Daarnaast treffen de bestuurders (wethouders en gedeputeerde) elkaar in het Bestuurlijk Overleg (BRS).

 Op de website www.omgevingsraadschiphol.nl vindt u meer informatie.

Schipholdossier Overzicht