Nieuwsbrief september 2022

Nieuwsbrief Dorpsraad Uitgeest september 2022. 

In deze nieuwsbrief na een heerlijk warme zomervakantie hebben we de volgende onderwerpen voor u. Het nieuwe bestuur, oproep voor een vertegenwoordiger voor het Omgevingsoverleg Schiphol (ORS) en voor deelnemers aan het BUCH-Klimaatpanel.

Nieuw bestuur

We zijn heel blij om te kunnen melden dat tijdens de Algemene LedenVergadering (ALV) vóór de zomervakantie zich twee bewoners van Uitgeest hebben aangemeld voor het bestuur, namelijk Nico Neuvel en Jan Vermeulen.

Ook op onze oproep na de ALV hebben we reactie gehad. We hopen Thom van Son op 14 september tijdens een digitale ALV officieel welkom te kunnen heten als voorzitter.

U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. 

Omgevingsoverleg Schiphol (ORS)

We zijn wel nog steeds op zoek naar een opvolger van Wil Post, die dit jaar nog als bewoners-vertegenwoordiger in de ORS zit voor Dorpsraad Uitgeest. Als zogenaamd kiesman wordt u op de hoogte gehouden over ontwikkelingen rond de Polderbaan en aanvliegroutes van Schiphol. Bent of weet u iemand die graag meepraat over dit zeer relevante maatschappelijke onderwerp, dan horen we het graag via info@dorpsraaduitgeest.nl of via onze secretaris Marijke Twisk op 06-17596645. 

Klimaatpanel

Voor gemeente Uitgeest zijn op dit moment maar twee bewoners aangehaakt bij het klimaatpanel van de BUCH. Wilt u meedenken over de volgende thema’s; Duurzame bedrijfsvorming, Energietransitie, Duurzaam vervoer, Circulaire economie en Klimaatadaptatie? Geeft u zich dan op via https://www.ikdenkmeeoveruitgeest.nl/het+klimaat/inwonerspanel+klimaat/default.aspx , hier is ook meer informatie over het panel te vinden.

Nieuws Overzicht