Nieuwe actieve leden gezocht

Nieuwe actieve leden gezocht

Vorige week is de Algemene Ledenvergadering (ALV) geweest in Dorpshuis de Zwaan.
Belangrijkste punt was het aantrekken van nieuwe actieve leden, nadat Ton De Ruijter en Marian Rodenburg-Tiebie na geruime tijd gaan stoppen met het bestuur en ook André Hermans zijn functie neerlegt als kiesman voor het Schipholdossier. Vorig jaar is onze voorzitster Marjolein al gestopt. Zie ook het jaarverslag, die meegestuurd was met de uitnodiging voor de ALV. Hoewel we wel enkele aanmeldingen hebben gekregen, zijn we nog niet compleet.
 
Wat zoekt de DU?
We zijn op zoek naar bewoners die willen opkomen voor de leefbaarheid van Uitgeest. Door projecten en leuke activiteiten te verzinnen die bijdragen aan een groener en schoner Uitgeest, vooral wat betreft de luchtkwaliteit.
 
Wat is de tijdsinvestering?
Als kiesman in de Omgevingsraad Schiphol (ORS): Drie tot vijf bijeenkomsten per jaar met andere bewoners uit de Polderbaan-regio. Verwachting is om deze bijeenkomsten weer in Badhoevedorp te houden, na twee jaar digitaal overleg. Kennisoverdracht over het dossier is mogelijk met Wil Spaanderman, hij is ook de officiële bewonersvertegenwoordiger voor de gehele regio Polderbaan. Tevens is er altijd goed contact geweest met andere bewoners in de Kennemerland regio.
 
Als bestuurslid van de Dorpsraad: Zes tot acht bijeenkomsten per jaar in De Zwaan, gemiddeld wekelijks e-mailcontact als algemeen bestuurslid. Zie ook de vacatures op de website van het Vrijwilligers Informatie Punt voor de voorzitter en penningmeester.
 
Graag reageren vóór 27 juni, want daarna gaan we de taken verdelen binnen het nieuwe bestuur.
 
we hopen graag van jullie te horen.

 

Nieuws Overzicht