Stand is van zaken omtrent het Schone Lucht Akkoord

Gezonde lucht

OP 1 maart hadden twee bestuursleden een gesprek met Wethouder Brouwer en Joost Stokman van de Omgevingsdienst IJmond. Doel van dit gesprek was: Wat de stand is van zaken omtrent het Schone Lucht Akkoord en met name wat dit voor Uitgeest betekent. Ter herinnering: Voor ‘Het Schone Lucht Akkoord’ spraken 46 gemeentes af, waaronder Uitgeest, dat in 2030  de luchtkwaliteit met 50 % verbeterd  moet zijn t.o.v. 2016.

Hoogblootgestelde gebieden

Heel jammer was het om te constateren dat Uitgeest niet valt onder de zgn. ‘hoogblootgestelde gebieden’ terwijl plaatsen rondom Uitgeest daar wel onder vallen. Alsof vervuilende lucht ophoudt bij Uitgeest…. 

RIVM

Graag ontvangt de DU de RIVM-stukken die vanuit berekeningen conclusies trekken over de gezondheidseffecten, ook van Uitgeest en daarbij de argumenten en feiten waarom Uitgeest niet in aanmerking komt voor gebiedsgerichte aanpak in het kader van deze ‘hoogblootgestelde gebieden’.  

Tata, A9 en Schiphol

Veel gezondheidswinst is te halen uit een schonere en groenere Tata. Daar wordt, gelukkig, aan gewerkt.

Ook het vlieg- en autoverkeer ontkomt niet aan de aanpak om minder te vervuilen.

Verbetering van luchtkwaliteit heeft als resultaat dat wij toch langer leven.

Gezonde lucht Overzicht