Nieuwsbrief april 2022

Nieuwsbrief april 2022 Dorpsraad Uitgeest

Uitgeest Groeit en bloeit

De werkgroep Uitgeest Groeit & Bloeit heeft vorig jaar diverse activiteiten uitgevoerd en kan terugkijken op een mooi resultaat. 

Voor 2022 heeft de werkgroep de volgende activiteiten gepland. We hebben de activiteiten afgestemd met de gemeente. De samenwerking met de gemeente verloopt voorspoedig. Er is door de gemeente ook extra geld beschikbaar gekomen voor klimaatmaatregelen. 

Activiteiten 2022

·        Compostdag + plantenruilmarkt. Op 26 maart stonden we met een kraampje bij de composthoop met een plantenruilactie. Het was tevens de start van de deelname aan het NK Tegelwippen. In het Noord Hollands Dagblad is er ruim aandacht aan geschonken

·        Kruiwagen-challenge-parcours (dit hebben we vorig jaar tijdens Burendag georganiseerd) willen we dit jaar nogmaals organiseren

·        NK Tegelwippen in september. Op burendag. We willen straten uitdagen om met vrijkomende tegels een mooi kunstwerk te maken. 

 In de Kleis worden in het voorjaar (april) en najaar diverse tegels verwijderd en vervangen door gras. Dit is een actie die de gemeente uitvoert. De gemeente informeert de directe omwonenden middels een brief. Hierin wordt ook opgenomen dat bewoners met ideeën over hun tuin of andere plekken in Uitgeest deze kunnen doorgeven aan de Dorpsraad / Uitgeest Groeit en Bloeit. Een mooie manier om inwoners te motiveren om ook mee te doen. 

NK tegelwippen

Gemeente Uitgeest heeft zich aangemeld.  NK Tegelwippen is een landelijke wedstrijd onder gemeenten en loopt van 21 maart t/m 30 oktober. Samen met de gemeente willen we zoveel mogelijk stenen en tegels uit de openbare ruimte en tuinen vervangen door groen. Iedere bewoner kan meedoen.  

Regentonactie

We willen dit jaar ook  door met de regentonactie. We zijn hiervoor in gesprek met plaatselijke ondernemers om samen zo tot een interessante aanbieding te komen. Het water uit de regenton ( 160 -200 liter) kan gebruikt worden voor de tuin of het wassen van de auto. 

De Wissel

We zijn in contact met Basisschool de Wissel. Ze willen hun schoolplein vergroenen. We zijn enthousiast om de school te helpen met dit plan. De samenwerking en betrokkenheid met de kinderen zien we als een mooie gelegenheid om zichtbaarder te worden. 

Facebook

Onze facebookpagina Uitgeest Groeit & Bloeit telt momenteel 225 leden en wordt steeds meer gevonden, bekeken en gebruikt. 

Oproep

We kunnen alle hulp goed gebruiken. Spreken de acties u aan en wilt u uw steentje (groot of klein) bijdragen dan komen we graag met u in contact.  

Gezonde lucht

OP 1 maart hadden twee bestuursleden een gesprek met Wethouder Brouwer en Joost Stokman van de Omgevingsdienst IJmond. Doel van dit gesprek was: Wat de stand is van zaken omtrent het Schone Lucht Akkoord en met name wat dit voor Uitgeest betekent. Ter herinnering: Voor ‘Het Schone Lucht Akkoord’ spraken 46 gemeentes af, waaronder Uitgeest, dat in 2030  de luchtkwaliteit met 50 % verbeterd  moet zijn t.o.v. 2016.

Hoogblootgestelde gebieden

Heel jammer was het om te constateren dat Uitgeest niet valt onder de zgn. ‘hoogblootgestelde gebieden’ terwijl plaatsen rondom Uitgeest daar wel onder vallen. Alsof vervuilende lucht ophoudt bij Uitgeest…. 

RIVM

Graag ontvangt de DU de RIVM-stukken die vanuit berekeningen conclusies trekken over de gezondheidseffecten, ook van Uitgeest en daarbij de argumenten en feiten waarom Uitgeest niet in aanmerking komt voor gebiedsgerichte aanpak in het kader van deze ‘hoogblootgestelde gebieden’. 

 

Tata, A9 en Schiphol

Veel gezondheidswinst is te halen uit een schonere en groenere Tata. Daar wordt, gelukkig, aan gewerkt.

Ook het vlieg- en autoverkeer ontkomt niet aan de aanpak om minder te vervuilen.

Verbetering van luchtkwaliteit heeft als resultaat dat wij toch langer leven.

 

En wij burgers?

Ook wij kunnen een duit in het ‘klimaatzakje’ doen:

- Pak de fiets i.p.v. de auto voor de boodschappen;

- Ga zelf naar de winkel i.p.v. bezorging door al die bestelbusjes in de dorpswijken;

- Beperk open vuur in de buitenlucht;

- En bij gebruik houtkachels: stook, minstens 2 jaar gedroogd, onbehandeld hout.

Zomaar enkele ideeën om zelf ook aan gezonde lucht te werken. 

“Mam, pap, mag ik buiten spelen?”, vraagt een kind aan zijn ouders.

“Ja, maar hoogstens een half uur, daarna binnenkomen, want langer buiten is niet verantwoord vanwege de vieze lucht.”

We moeten toch niet aan dit doemscenario, anno 2030, denken.

 

Woningbouw

Geen voortgang over woningbouw. De werkgroep met bewoners die meedenken met de gemeente is al lange tijd niet meer bij elkaar gekomen. 

Schiphol

Naast vele jaren in het bestuur te hebben gezeten van de AVBU en vervolgens in de Dorpsraad Uitgeest, heeft André Hermans ook vele jaren in de ORS (OmgevingsRaad Schiphol) als kiesman gezeten om op te komen voor de leefbaarheid van Uitgeest. Wij willen hem daarvoor van harte bedanken. We zullen hem als bestuur nog persoonlijk bedanken. 

Zwerfafvalpas

Een aantal inwoners haalt al langere tijd, met enige regelmaat, grote hoeveelheden zwerfvuil op. Nu stoppen deze opruimers dit afval in hun eigen rest-sulo-container. Dat betekent dus dat deze privé-container snel vol raakt en dat de kosten van de lediging voor hen is. Dat weerhoudt sommigen ervan om met deze klus door te gaan en dat is jammer!.

Oproep

Wij wil graag in contact komen met die inwoners die frequent zwerfvuil opruimen. De BUCH geeft een aantal zwerfpassen in bruikleen voor deze groep trouwe opruimers. Uiteraard worden aan deze pas voorwaarden gesteld. Wilt u in aanmerking komen voor deze zwerfpas, mail dan uw gegevens naar info@dorpsraaduitgeest.nl

We willen ook graag de groep Zwerfvuilrapers eens in het zonnetje te zetten. Daarover later meer. 

Circulaire economie

Afgelopen jaar maakten wij u al attent op de plannen voor een circulair centrum voor  Uitgeest, Heiloo en Bergen. Een  plek om te inspireren om minder rest-afval te produceren door betere afvalscheiding en samenwerking met partijen om afvalstromen te hergebruiken. Dan kunt u denken aan partijen als de GGD, ondernemers en kunstenaars.

Wilt u ook meedenken, maar was het er nog niet van gekomen om bij de twee vorige bewonersbijeenkomsten aan te sluiten?

14 april van 15.00 tot 17.00 heeft u in Dorpshuis De Zwaan de kans om van u te laten horen. Mogelijk wilt u ook aansluiten bij de groep bewoners en ondernemers die graag meehelpen om de voetafdruk te verlagen door creatief met kosteloos materiaal om te gaan? Of heeft u bepaalde ideeën die binnen Uitgeest goed zouden kunnen worden toegepast?

Vanuit de Dorpsraad denken we al veel na over het bevorderen van een gezonde leefomgeving en een minder grote afvalberg helpt op zoveel vlakken dat we dit graag samen met u doen.

Geef u op vóór maandag 11 april door een mail te sturen naar marguerite@selab.nl  onder vermelding van Circulaire Bijeenkomst. Wij hopen u daar te ontmoeten.

Nieuws Overzicht