Aktie Steenbreek. Tegel eruit, plant erin. Ook in Uitgeest

Stichting Steenbreek wil samen met  gemeenten, waterschappen en provincies onze leefomgeving vergroenen. Ofwel onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig is. Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun aanpak: samen met inwoners, organisaties en bedrijven. Waar mogelijk worden stenen vervangen door groen zodat het water makkelijker de grond in kan. Ook de aanleg van twee systemen, één voor regenwater en één voor afvalwater zorgt ervoor dat het riool minder snel overbelast raakt. Omdat het praktisch onmogelijk is om alle rioleringen aan te passen aan de grootst mogelijke regenbui wordt gezocht naar andere oplossingen. Op steeds meer locaties worden bijvoorbeeld extra vijvers en wadi's aangelegd.

 Denk bijvoorbeeld aan acties als Tegel eruit, plant erin, korting bij aanschaf van regentonnen maar ook het aanleggen van voorbeeldtuinen, promotie tijdens evenementen, maken van insectenhotels, aanleggen van geveltuinen tot aan het vergroenen van een hele straat samen met buurtbewoners. Alsook aandacht voor meer groen rondom bedrijfsterreinen, zorglocaties en schoolpleinen.

Groen verhoogt de kwaliteit van de woon- en werkomgeving. Groen heeft een  positieve uitwerking  op de biodiversiteit, ecologie, gezondheid, economie, sociale cohesie etc.

Het bestuur van Dorpsraad Uitgeest heeft besloten om via de aktie Steenbreek een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomgeving van de Uitgeesters. We willen samen met de gemeente en de bewoners tuinen, parken en straten vergroenen. We willen daarbij aansluiten bij de projecten die de gemeente al heeft gepland zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de Koog. 

Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde, fijne leefomgeving voor zowel mens als dier. 

Uitgeest Groeit en Bloeit Overzicht