Schone Lucht Akkoord ( SLA) en Schone Luchtplan Dorpsraad Uitgeest (DU)

De Minister van Milieu en Wonen, mevr. S. van Veldhoven- van de Meer heeft 
met provincies en gemeenten een Schone Lucht Akkoord afgesloten.
In dit Akkoord stellen partijen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal 
50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte 
van 2016.

Dit doel wordt door de Dorpsraad Uitgeest van harte ondersteund en dat 
heeft de DU dan ook aangegeven in een gesprek met wethouder Jelle 
Brouwer die dit Akkoord namens de gemeente Uitgeest heeft ondertekend.
Als DU willen we ons dan ook inspannen om dit doel te bereiken.

De werkgroep bestaat uit:

Marian Rodenburg - Tiebie
André Rollenberg
Marijke Twisk - Verveer

 

Gezonde lucht Overzicht