Nieuwsbrief november 2021

Beste leden,

Dit is alweer de vijfde nieuwsbrief van dit jaar. We houden u hierin op de hoogte van de activiteiten van Dorpsraad Uitgeest en de werkzaamheden en plannen van de werkgroepen.

Na een aantal online vergaderingen konden we gelukkig de laatste keer weer live bij elkaar komen. Hopelijk blijft dit nog even zo…..

Onze voorzitter zal eind van dit jaar afscheid nemen. We doen een oproep voor een nieuwe voorzitter. Lees deze oproep goed; misschien is het iets voor u!

Oproep

Wie wil het bestuur van Dorpsraad Uitgeest komen versterken als voorzitter?

Heb je hart voor het dorp, wil je graag samenwerken met anderen aan een Duurzaam Uitgeest met thema’s als Gezonde lucht, Uitgeest Groeit en bloeit en Wonen, en voel je je betrokken bij het wel en wee van de inwoners van Uitgeest?

Dan is dit iets voor jou. Je maakt deel uit van een gezellig team van dorpsgenoten die als vrijwilliger samenwerken om Uitgeest mooier te maken.

Ongeveer eens per 6 á 8 weken ben je bij de bestuursvergadering, je volgt de ontwikkelingen in het dorp en beslist samen met het bestuur op welke activiteiten de Dorpsraad zich zal richten.

Kijk voor meer informatie op de website, op onze facebookpagina, op de website van het Vrijwilligers Informatiepunt of bel 06 23286296.  Je bent van harte welkom!

Afbeelding met tekst, verschillend, verschillende

Automatisch gegenereerde beschrijving

Werkgroep Uitgeest Groeit en Bloeit

We hebben als werkgroep een mooi actief jaar achter de rug. Bij onze eerste actie Tegel eruit Plant erin hebben we 100 tegels omgeruild voor plantjes en een zak tuinaarde. Dit alles in samenwerking met tuincentrum Frits Janssen.

De puzzeltocht langs de tuinen heeft twee prijswinnaars opgeleverd. Het goede antwoord van alle letters die verspreid waren in voortuinen was: Uitgeest Klimaatbestendig. Op 9 oktober jl. zijn bij tuincentrum Frits Janssen de winnaars  beloond met een regenton.

We hebben nog een derde prijs uitgereikt aan een inzender die bijna alle letters had maar niet op het woord kwam. Die hebben we beloond met een tegoedbon voor de Siro / Enorm.

 

 

Onze activiteiten op een rijtje

De werkgroep richt zich op het vergroenen en waterbestendig maken van tuinen in ons dorp. Hiertoe wordt wateropvang, bijvoorbeeld met behulp van regentonnen, gestimuleerd.

In september deed de werkgroep mee met de vrijwilligers dag van Over en Uitgeest. We hebben op die dag in het Koogpark een kruiwagenbehendigheidsparcours georganiseerd met bijdragen en hulp van aannemer De Bie, Siro/Enorm, Jumbo en tuincentrum Frits Janssen. Deelnemers moesten met een kruiwagen met water zo snel mogelijk een parcours afleggen. De prijs was ook hier een Regenton. Er waren ca. 25 enthousiaste deelnemers.  

De uitreiking van de regentonnen was tegelijk een startmoment voor onze nieuwe actie: het aanbieden van regentonnen met korting. Daarvoor zijn we nog in overleg met de gemeente en het tuincentrum.

 

De rioleringswerkzaamheden in de Koog vlotten goed. De gemeente verzorgt de zogenaamde afkoppelgesprekken met de bewoners. Als bewoners interesse hebben in de mogelijkheden om water in hun tuin op te slaan, of hun tuin waterbestendiger te maken, dan worden ze naar onze werkgroep verwezen. Dit heeft helaas nog niet veel aanmeldingen opgeleverd. Dit is niet zo verwonderlijk want het aanpassen van tuinen ten behoeve van wateropvang vindt niet zomaar plaats. Met acties blijven we de noodzaak en de mogelijkheden onder de aandacht brengen. We zijn er van overtuigd dat groene(re) tuinen positief zijn voor de kwaliteit en waarde van onze leefomgeving.

Toekomstplannen

Voor 2022 zijn we als werkgroep bezig een nieuw plan met activiteiten uit te werken. Hier zit in ieder geval de regentonactie in. Verder hebben we meerdere ideeën voor acties om de bewoners te inspireren en te informeren over de mogelijkheden van wateropvang in de tuin. We proberen hierbij zoveel mogelijk partijen te betrekken en met elkaar te verbinden. Als u nog ideeën heeft voor acties of u wilt meedoen aan de werkgroep dan kunt u zich aanmelden bij ons secretariaat. U bent van harte welkom!

Werkgroep Gezonde Lucht

We hebben als werkgroep afgelopen jaar diverse pogingen gedaan samen te werken met de gemeente en Omgevingsdienst IJmond voor het creëren van een gezondere lucht in onze omgeving.

Helaas heeft dit tot nu toe niet opgeleverd wat wij hoopten. Daarom zullen we ons als werkgroep meer zelfstandig gaan richten op het enthousiasmeren en samenbrengen van bewoners van Uitgeest bij het gezonder maken van onze leefomgeving.

Meer interesse wekken voor de natuur is daarbij een belangrijke motivatie binnen de groep. We zullen binnenkort aanwezig zijn op Instagram en ook op Facebook zullen we actiever worden. We zullen hopelijk ook in de buurt ons gezicht vaker kunnen laten zien met leuke acties. Dus u hoort snel van ons!

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan onze werkgroep. Stuur dan een mailtje naar info@dorpsraaduitgeest.nl

Vragenlijst over een nieuwe milieu-straat: laat van u horen!

De gemeente Uitgeest en enkele omliggende gemeenten zijn zich aan het oriënteren op een nieuwe milieu-straat. Reden is dat de huidige milieu-straten niet groot genoeg zijn en niet gericht zijn op hergebruik van afval, wat nodig is voor verduurzaming. De Dorpsraad Uitgeest is bij dit project betrokken en wil, samen met het Circulair Ambachtscentrum, onderzoeken hoe we op een leuke manier minder afval kunnen produceren en het bestaande afval kunnen hergebruiken. U kunt hier zeggenschap in hebben. Klik hier voor meer informatie.

Om de mogelijkheid tot zeggenschap voor de bewoners zo groot mogelijk te maken willen we u namens de gemeente vragen om de vragenlijst in te vullen. U kunt deze vinden op de website "Ik denk mee over Uitgeest".

En verder

hebben we kennis gemaakt met Sebastiaan Nieuwland, onze burgemeester. Hij wil graag samenwerken met de dorpsraad. En we hebben een beeldvormende avond bijgewoond over participatie van inwoners aan toekomstig beleid van de gemeente. Daarnaast zijn we uitgenodigd om mee te denken over het project Lokale Democratie van de gemeente. We zullen u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen!

We kunnen u in deze nieuwsbrief helaas niet op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen rond Schiphol door een wisseling in het beheer van het ‘Schipholdossier’. Maar we houden de vinger aan de pols!

 

Downloads:

Nieuws Overzicht