Nieuwsbrief Januari 2021

Hoe vaak is het al niet gezegd en geschreven: we hebben een vreemd jaar achter de rug. Voor veel mensen geldt dat ze vooral online hebben gewerkt, geborreld, vergaderd en nog veel meer achter een beeldscherm hebben gedaan. Dat geldt ook voor ons als bestuur. In de zomer konden we weer even fysiek met elkaar om de tafel zitten, maar daarna vond de vergadering plaats via Zoom.

In de afgelopen periode van 2020 hebben we aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Steenbreek
De werkgroep Steenbreek heeft inmiddels overleg gehad met de gemeente over de aanstaande werkzaamheden aan de riolering en de straatinrichting in de Koog. De huidige inrichting is aan vervanging toe. Na herinrichting is de wijk weer duurzaam en klimaatbestendig ingericht. Er komt een nieuw rioolstelsel waarbij het vuilwater en regenwater niet meer in één buis wordt afgevoerd. Onderdeel van de werkzaamheden is het afkoppelen van de regenpijpen van de woningen. De gemeente en de aannemer gaan hiervoor met de bewoners in overleg. Vanuit de dorpsraad willen wij aanhaken bij deze gesprekken en daarbij de mogelijkheden van “Steenbreek” onder de aandacht te brengen. Bewoners kunnen namelijk een aanvullende bijdrage leveren aan een klimaatbestendige inrichting door stenen in hun tuin te vervangen door gras of een andere groene inrichting. Hierdoor kan het regenwater in de bodem zakken. In januari volgt een overleg met de aannemer en de gemeente. Zodra er meer informatie bekend is over de aanpak en planning dan informeren wij u hierover. Wilt u al meer informatie over “Steenbreek” dan kunt u hiervoor ook op de website kijken van de Stichting Steenbreek (www.steenbreek.nl).

Gezonde lucht

In het Schone Lucht Akkoord 2030 is de dringende afspraak: 50 % schonere lucht. Uitgeest heeft te maken met luchtvervuiling door Tata Steel, de A9 en het vliegverkeer.  De werkgroep Gezonde Lucht heeft contact gehad met de dorpsraad van Wijk aan Zee om te onderzoeken of we de handen ineen kunnen slaan in het streven naar schone lucht. Door de corona zijn echter fysieke gesprekken over mogelijkheden de vervuilende uitstoot terug te dringen nu niet mogelijk. Zo gauw het verantwoord is gaan we de draad weer oppakken. De werkgroep is nog op zoek naar versterking: wil je je inzetten  voor een gezonde lucht in Uitgeest en met de gemeente in overleg hierover, lees dan de informatie op de website bij ‘vacature’ of kijk bij het Vrijwilligers Informatiepunt naar de inhoud van de taak.  Ook te vinden op onze website: Vacature vrijwilliger werkgroep gezonde lucht

Vacatures
Vacature secretaris: deze vacature is inmiddels ingevuld door Marijke Twisk, een enthousiaste Uitgeester met hart voor het dorp. Zij is voortvarend van start gegaan en heeft o.a. de Inspiratiebijeenkomst voor vrijwilligers bezocht. Indien wij tijdelijk professionele hulp zouden willen bij het verder ontwikkelen van activiteiten van de werkgroepen, dan weten we nu de weg.  Zoals hierboven vermeldt zijn vrijwilligers die onze werkgroepen willen versterken van harte welkom! Stuur een mailtje naar info@dorpsraaduitgeest.nl

Erfgoedpark De Hoop
Ontwikkelingen van Erfgoedpark De Hoop: bij het overleg met het RAUM hierover was de dorpsraad ook van de partij. Wij houden de vinger aan de pols wat betreft de activiteiten die er ontwikkeld worden en pleiten middels een brief aan het RAUM voor kleinschaligheid en duurzaamheid.

Centrumplan
De gemeente heeft besloten dat het Integraal Kind Centrum ( IKC)  gerealiseerd gaat worden op het terrein van de voormalige Paltrokschool. De sportzaal zal niet bij deze locatie gevestigd worden. Deze is op het ijsbaanterrein ingetekend. De schetsen hiervan zijn recentelijk gepubliceerd in de “Uitgeester”. De bouw van het IKC zal dit jaar van start gaan en als alles naar wens verloopt in augustus 2022 in gebruik genomen worden.
Waar het nieuwe verzorgingshuis/verpleeghuis gebouwd wordt is nog onduidelijk. De politieke partijen in de raad en de VIVA zijn nog niet met een eensluidend standpunt gekomen. Onze penningmeester volgt de bouwplannen en de ontwikkelingen rond het Centrumplan op de voet en houdt ons op de hoogte.

Samenwerking
Voor de komende tijd willen we onderzoeken of en in welke mate we willen samenwerken met andere organisaties in Uitgeest. We zullen, zodra de coronaregels dat toelaten, om een (informeel) overleg vragen met de wethouders en de burgemeester om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

Schipholdossier
De afgelopen tijd is er regelmatig overleg gepleegd tussen de Dorpsraad Uitgeest en het Platform Vlieghinder Kennemerland. Kijk op de website voor de onderwerpen die ter tafel kwamen, zoals de vlieghinder en vliegroutes en de functie van de Omgevingsraad Schiphol. Kijk voor meer informatie op:  Stand van zaken met het luchtvaartdossier

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen, en het bestuur van de Dorpsraad wenst iedereen een mooi en gezond nieuw jaar!

Nieuws Overzicht