De stand van zaken met het luchtvaartdossier

5 januari 2021

De afgelopen tijd is er regelmatig overleg gepleegd tussen de Dorpsraad Uitgeest en het Platform Vlieghinder Kennemerland. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen ter tafel:

1. Het verslag van de Commissie van Geel.                                                                                            

Deze commissie deed onderzoek naar het functioneren van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De conclusie was dat de ORS de laatste twee jaar niet meer naar behoren functioneerde. De aanbeveling van de commissie is dan ook het beëindigen van de ORS en wat de bewoners betreft te vervangen door een Burgerplatform. Naast bewoners hebben hier wetenschappers en werkgevers zitting in. De sector en de BRS gaan dus apart verder. Dit advies is uitgebracht aan minister van Nieuwenhuizen en naar verwachting eind 2021 zijn uitgevoerd.

2. De Luchtvaartnota.                                                                                                                             

De behandeling in de tweede kamer zou plaatsvinden op 16 december 2020. De behandeling is echter uitgesteld tot medio januari 2021. In de aanloop hiervan heeft het Platform een petitie aangeboden aan de tweede kamer. In de petitie wordt aangedrongen op:                                                 

a. rechtstatelijke bescherming van bewoners rond luchthavens en onder vliegroutes                   

b. participeren op basis van wetenschappelijk onderzoek                                                                

c. veiligheid, netwerkkwaliteit, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving, duurzaamheid

d. het monitoren en inspecteren hiervan en met een jaarlijkse rapportage door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport).  

e. financieren en bewaken van voortgang en effectiviteit van afgesproken maatregelen.

 3. De bocht om Uitgeest.                                                                                                                     

Een van de hinderbeperkende maatregelen die de LVN heeft voorgesteld is een ”kromme” nachtnadering naar de Polderbaan. In plaats van in een rechte lijn vanaf Castricum langs de rand van Uitgeest naar de Polderbaan te vliegen wordt er dan (door dit in een bocht te doen) om Uitgeest heen gevlogen. Dit zou voor Uitgeest een redelijke vermindering van de nachtoverlast betekenen. Deze routewijziging staat gepland voor tweede helft 2021.

4. De ambitie voor 2021 is om een krimp naar bijv. 400.000 vluchten per jaar te realiseren. Dit in tegenstelling tot de Luchtvaartnota die nog steeds uitgaat van groei.

5. In januari 2021 zal een gesprek plaatsvinden tussen het Platform en de gemeenteraad van Uitgeest. Hierin zal ook het voorstel van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) besproken worden om tot vaste naderingsroutes te komen. Naar deze routes zal uiterst kritisch moeten worden gekeken om te voorkomen dat een aantal mensen die onder de vaste route woont enorme hinder gaat ondervinden.

6. De Polderbaan gaat begin 2021 ongeveer vier maanden dicht voor onderhoud. Er komen dan ook een paar rustige maanden aan.

7. Het jaar 2021 wordt dus een belangrijk jaar. Blijft het kabinet vasthouden aan het groeimodel of komt er een vermindering van het aantal vluchten? Ook zal moeten blijken of het nieuwe inspraakmodel via het Burgerplatform naar behoren zal functioneren, uitgaande van de veronderstelling dat het kabinet het advies van de commissie van Geel zal invoeren. 

Schipholdossier Overzicht