Nieuwsbrief september 2020

Nu de langste periode van zomerhitte achter de rug lijkt is het weer tijd voor een nieuwsbrief.

Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

-  Bestuurswisseling 

-  Werkgroepen 

-  Steenbreek 

 Gezonde lucht  

-   Schiphol in balans met de omgeving?  

-   Vacature

Bestuurswisseling
Zoals eerder vermeld heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Er zijn een paar oud gedienden afgetreden en een paar nieuwe bestuursleden bijgekomen. Vanwege de corona kon  de gebruikelijke Algemene Leden Vergadering dit jaar niet plaatsvinden, daarom kregen de leden de gelegenheid online hierover mee te beslissen. Op de website vindt u meer informatie over de bestuurswisseling.
(hier de link)

Werkgroepen
Inmiddels hebben we twee werkgroepen opgericht: de werkgroep Steenbreek, en de werkgroep Schone Lucht. Steenbreek zal zich richten op meer groen in het dorp, en dan ook vooral in de (voor)tuinen van de inwoners, en Schone Lucht is gericht op (onderzoek naar) de luchtkwaliteit in en rond Uitgeest.

Steenbreek
Dorpsraad Uitgeest heeft de Gemeente Uitgeest voorgesteld om lid te worden van Stichting Steenbreek, die in het leven is geroepen om gemeenten, waterschappen en provincies te stimuleren de leefomgeving te vergroenen. Ofwel onnodig gesteente in privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit aan groen. Hierbij is de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig.

Steen eruit plant erin!
Waar mogelijk worden stenen vervangen door groen, zodat het water makkelijker de grond in kan. Omdat het praktisch onmogelijk is om alle rioleringen aan te passen aan de grootst mogelijke regenbui zoeken we naar andere oplossingen. Dorpsraad Uitgeest wil de ervaring van stichting Steenbreek die elders is opgedaan gebruiken om de inwoners van Uitgeest bewust te maken van de noodzaak om het regenwater op een eenvoudige manier te gebruiken.

Groen is de aanjager voor kwaliteit in de woon- en leefomgeving van de toekomst en daar gaat Dorpsraad Uitgeest voor!
Wilt u meer weten ons over?  www.steenbreek.nl  en www.dorpsraaduitgeest.nl

Gezonde lucht
Maakt u zich zorgen over de slechte luchtkwaliteit in Uitgeest?
De Dorpsraad wel! En roept leden op om mee te denken om de lucht boven Uitgeest te verbeteren. IJmond betreft een dichtbevolkt gebied met een hoge concentratie luchtvervuiling. Met als gevolg: gezondheidsklachten. Uiteraard heeft Uitgeest hier ook mee te maken. Uitgeest zit wat luchtkwaliteit tussen de uitstoot van Tata Steel, de Rijksweg A9 én van de vliegtuigen aan de drukste landingsbaan van Schiphol.
En daarom bundelt de DU zijn krachten om met de Dorpsraad van Wijk aan Zee samen voor schone lucht te zorgen. Dus daarom deze oproep!
Word lid van de Werkgroep “Gezonde lucht”
om onze bewoners gezond te houden.
Hoe meer leden, des te krachtiger de invloed en pressie om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voor onze gezondheid, nu en in de toekomst.

En verder…..

En daarnaast hebben we natuurlijk nog de ORS (Omgevingsraad Schiphol) die onvermoeibaar doorgaat met de vinger aan de pols houden wat betreft de plannen en activiteiten van de luchthaven. André Hermans, onze voormalige voorzitter, beheert het dossier Schiphol en blijft actief voor de ORS. Is Schiphol in balans met de omgeving? Lees hieronder zijn bevindingen.
 

Schiphol in balans met de omgeving

De afgelopen maanden hebben wij als bewoners van Uitgeest gemerkt welk groot verschil er ontstaat als er van en naar Schiphol bijna niet wordt gevlogen. De luchten zijn blauwer dan ooit en geluidshinder is verdwenen. Dit gaat, als het aan de minister C. van Nieuwenhuizen ligt, niet lang meer duren. In haar langverwachte Luchtvaartnota zet zij weer volop in op groei van Schiphol. Mede door het baangebruik op Schiphol waarbij de Polderbaan feitelijk altijd in gebruik is zal dit voor Uitgeest tot grote overlast zorgen.
Om de krachten van de bewoners te vergroten is de Dorpsraad Uitgeest nauw gaan samenwerken met Platform Geluidshinder Kennemerland.
Kijk voor het hele artikel op de website www.dorpsraaduitgeest.nl

 In het komend jaar zullen de werkgroepen verder aan de slag gaan. Onze missie is om samen met de inwoners van Uitgeest en de gemeente te werken aan een schoon, groen, en prettig leefbaar dorp!

 Vacature

De dorpsraad zoekt een secretaris met een dorpshart. Wie wil ons komen versterken?
Kijk voor de inhoud van de vacature op de website. www.doprsraaduitgeest.nl

Nieuws Overzicht