Is Schiphol in balans?

30 augustus 2020

SCHIPHOL IN BALANS MET DE OMGEVING ?

De afgelopen maanden hebben wij als bewoners van Uitgeest gemerkt welk groot verschil er ontstaat als er van en naar Schiphol bijna niet wordt gevlogen. De luchten zijn blauwer dan ooit en geluidshinder is verdwenen. Dit gaat, als het aan de minister C. van Nieuwenhuizen ligt, niet lang meer duren. In haar langverwachte Luchtvaartnota zet zij weer volop in op groei van Schiphol. Mede door het baangebruik op Schiphol waarbij de Polderbaan feitelijk altijd in gebruik is zal dit voor Uitgeest tot grote overlast zorgen.

Om de krachten van de bewoners te vergroten is de Dorpsraad Uitgeest nauw gaan samenwerken met Platform Geluidshinder Kennemerland. In de Omgevingsraad Schiphol (de ORS) heeft Wil Spaanderman namens die twee zitting genomen. Ook de plaatselijke politie begint zich te realiseren dat de overlast van Schiphol wel erg groot wordt. Dit heeft geleid tot het aannemen van moties door de verschillende gemeenten in Kennemerland, zoals een motie die unaniem door de gemeenteraad van Uitgeest is aangenomen. Ook de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland beginnen zich te roeren.
In de ORS hebben de bewoners een 10 punten plan ingediend waarvan voor Uitgeest de volgende belangrijk zijn :

1. Nachtsluiting

2. Beperking van het aantal vluchten per uur. Routeafwisseling bij de Polderbaan om rustperioden te creëren.    

3. Het altijd uitvoeren van dalingen waarbij constant gedaald wordt (CDO). Helaas heeft invoering van een hoger begin van de nachtnadering niet geleid tot een waarneembare vermindering van het geluid bij Uitgeest.

4. Hinderbeperking verankeren in wet- en regelgeving die strikt gehandhaafd wordt.

5. Echte herriebakken (Airbus 300) worden nog steeds toegelaten ondanks de belofte om die te verbieden.

Verder zijn wij van mening dat er geen balans is tussen Schiphol en de omgeving. Het economisch belang van Schiphol wordt steeds te hoog ingeschat en de overlast continue te laag. Dit heeft geleid tot een disbalans tussen Schiphol en de omgeving. Volgens een aantal studies is de overstapfunctie Schiphol nog steeds voldoende bij 400.000 vluchten per jaar, i.p.v. de 500.000 die door Schiphol zijn gewenst. Deze mening wordt gedeeld door de bewonersdelegatie in de ORS. Naast dit aantal zal ook de hinder beter moeten worden beperkt. Pas dan is er een balans tussen Schiphol en de omgeving.  

Schipholdossier Overzicht