Vacature voor een secretaris

Secretaris met een dorpshart

Voel jij je betrokken bij het welzijn van de bewoners van Uitgeest en draag je het dorp een warm hart toe?

Dit ga je doen:

Je gaat deel uitmaken van het bestuur. Je beheert de emailadressen en doet samen met de penningmeester de ledenadministratie. Je ontvangt ingekomen stukken en stelt brieven op wanneer nodig. Daarnaast doe je de binnengekomen mailberichten en verdeelt die onder de bestuursleden. Je maakt de notulen tijdens de bestuursvergadering en stelt in overleg met de voorzitter de agenda op.
Je bent contactpersoon tussen de Dorpsraad Uitgeest en externe partijen, zoals de gemeenteraad.
En als je het interessant vindt kun je de website beheren en informatie die binnenkomt daarop plaatsen.
Voor al deze taken geldt dat ze in overleg geregeld kunnen worden.

Dit ben jij:

Je bent een enthousiaste Uitgeester die graag samenwerkt in een team en enige ervaring heeft met secretarieel werk. Je vindt het interessant om contactpersoon te zijn voor de samenwerking met verschillende externe organisaties. Je zet je graag in voor het algemeen belang en bent secuur in je werk.

Waar en wanneer:

Thuis

Het bestuur van de dorpsraad komt eens per 2 á 3 maanden gedurende twee uur bij elkaar ('s avonds) om lopende activiteiten te bespreken, nieuwe plannen te maken en beslissingen te nemen aangaande de belangen van de dorpsbewoners. Het werk van de secretaris zal ongeveer 8 uur per maand in beslag nemen, afhankelijk van wat zich voordoet. 

De bonus:

Wat krijg je ervoor terug?
Samenwerking met een gezellige club mensen die zich betrokken voelt bij een gezond, veilig en groen Uitgeest. Verbreding van je blik door het aangaan van externe contacten binnen en buiten het dorp. Inzicht in de plannen van de gemeente. De mogelijkheid gratis relevante workshops en cursussen te volgen. Een keer per jaar een gezamenlijk etentje.  

Reacties en vragen via: info@dorpsraaduitgeest.nl

Nieuws Overzicht