Jaarverslag 2018

Jaarverslag Dorpsraad Uitgeest 2018

 In 2018 is het bestuur van de Dorpsraad Uitgeest zes keer bij elkaar geweest en is er een aantal activiteiten ontwikkeld.

 

-Er heeft een transitie plaatsgevonden van AVBU naar Dorpsraad Uitgeest (DU)

-Voor het behoud van de DU zijn er meer, vooral jonge, leden nodig. Om die reden is er  een werkgroep “Ledenwerving” opgericht. Deze werkgroep is gericht op de PR, zodat er meer bekendheid komt met de DU. Veel mensen weten nog niet dat er een Dorpsraad is in Uitgeest, en dat de AVBU nu de DU is.

-In dit verband zijn er flyers gemaakt (Samen staan we sterk) en is er geflyerd. Ook wordt er maandelijks een column geschreven en geplaatst in de Uitgeester, voor en over de DU.

- De werkgroep Ledenwerving is in gesprek met de Jeugd- en Jongerenraad als het gaat om het thema “betaalbaar wonen”. De DU wil kijken hoe ze de J&Jraad kan ondersteunen in hun zoektocht naar woonmogelijkheden voor jongeren in en om Uitgeest.

-Het ledenbestand is opgeschoond, bijna iedereen is nu per email te bereiken. Het ledenbestand wordt beheerd door een van de bestuursleden, die ook de website verzorgd.

-Er is een Facebookpagina geopend en deze wordt bijgehouden door een van de leden van de DU.

-Er is overleg geweest met de Omgevingsraad Schiphol (de ORS)

- De DU is middels een werkgroep betrokken geweest bij het opstellen van het Centrumontwikkelingsplan door de Gemeenteraad. De werkgroep is ook aanwezig geweest bij de gesprekken over het opknappen van de Koog.

Momenteel staat de DU voor de taak een toekomstvisie te ontwikkelen m.b.t. de leefbaarheid in Uitgeest en waar de DU zich op wil richten. Een van de missies van de DU is om kleinschaligheid te bewaken en zo de afstand tussen bewoners en de BUCH te minimaliseren, en dorpsinitiatieven te ondersteunen om zo de leefbaarheid van Uitgeest te vergroten.

Een aantal bestuursleden zal aftreden zodra er een opvolger is gevonden, te weten André Hermans (voorzitter) en Wil Post. Er is dringend behoefte aan een secretaris en een nieuwe voorzitter.

Aandachtspunten voor 2019 zijn:

- vergroten van het ledenaantal

-doorgaan met PR middels de krant, UitgeestOnline, flyers en social media

-ontwikkelen van een toekomstvisie

-samenwerking met Jeugd- en Jongerenraad en Jongerenwerk

-wisseling van bestuursleden

Jaarverslag Overzicht