Vragen en antwoorden over het afvalinzamelingsplan 2020

Vragen en antwoorden over het afvalbeleid Uitgeest maart 2019 OVER HET BELEID

Wat gaat er veranderen nu de gemeenteraad het grondstoffenplan heeft goedkeurt?

· De meeste inwoners krijgen een extra container voor PMD: plastic verpakkingen, blikverpakkingen en drankkartons · Dit geldt niet voor flatbewoners.

· Er komt een variabele heffing op restafval; dat betekent dat de rekening afhangt van het aantal keren dat iemand restafval aanbiedt.

· De inzameling van restafval, gft en PMD gaat naar 1 x in de 3 weken.

· De gemeente verbetert de voorzieningen om afval weg te brengen (milieuparkjes en afvalbrengstation).

· Grof vuil laten thuis ophalen gaat €14,00 kosten.

Waarom deze veranderingen in afvalinzameling?

In Uitgeest hebben inwoners nog gemiddeld 240 kilogram restafval per persoon per jaar. Dat moet naar 30, volgens het landelijke beleid. Bedenk ook dat het restafval nog steeds voor driekwart uit grondstoffen bestaat. Verbranden is dus zonde en kost ook nog eens veel geld. Alleen met anders inzamelen gaan we die 30 kg halen.

Wie heeft dit bedacht?

Uitgeest doet dit zeker niet alleen. In Europa, in Nederland en in Nederlandse gemeenten is het beleid om te zorgen voor minder restafval. Uit onderzoek onder Nederlandse gemeenten blijkt dat gemeenten met een variabele heffing minder restafval hebben en beter afval scheiden.

We scheiden in Uitgeest toch al goed ons afval?

We hebben al veel bereikt: we zamelen 92 kilogram gft, 16 kilogram glas en 10 kilogram pmd per inwoner per jaar. Toch doet de gemeente Uitgeest het landelijk gezien nog niet zo goed. Gemiddeld houden inwoners 240 kilo restafval per jaar over. Dat is meer dan gemiddeld. Van alles wat in de grijze bak belandt, is driekwart nog herbruikbaar als grondstof voor nieuwe producten. Maar dan moeten we het wel goed scheiden.

Restafval wordt straks nog maar één keer in de 3 weken opgehaald.

Dat is toch veel te weinig? De container puilt nu al uit! Wie goed scheidt, houdt doorgaans nog maar weinig restafval over. In andere gemeenten zien we dat heel vaak een kleinere container (180 liter) echt voldoende is. Natuurlijk kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waardoor iemand veel restafval overhoudt. Daar houden we rekening mee. Zo komen er speciale voorzieningen voor luiers en incontinentiemateriaal. Bij andere gemeenten zien we dat inwoners in het nieuwe systeem tussen de 8 en 13 keer per jaar hun container aanbieden. In Uitgeest wordt het restafval 17 keer per jaar opgehaald.

Ik ben bang dat veel mensen nu hun afval gaan dumpen om kosten te sparen.

Dat is uiteraard niet de bedoeling en we gaan daarop toezien. Wie betrapt wordt, kan een pittige boete tegemoet zien. We doen dat ook omdat het opruimen van dit afval de gemeenschap geld kost. Ook al moeten we dus extra inspanningen leveren voor de handhaving, toch blijft het nieuwe systeem lonend, zien we in andere gemeenten. Maar liever dan bekeuren, willen we inwoners overtuigen dat meedoen aan het nieuwe systeem de beste manier is. En als je er eenmaal aan gewend bent, ook de gemakkelijkste. Tenslotte halen we het meeste afval gewoon aan huis op.

Hoe gaan jullie om met afval dat naast de verzamelcontainer staat?

Afval naast de verzamelcontainer zetten is verboden. De gemeente handhaaft hier op. Wie het doet, kan een boete van minimaal €97 krijgen. Ziet u afval naast de verzamelcontainer staan, dan kunt u dit melden via: https://loket.bergen-nh.nl/Loket/start

Overigens blijkt het in andere gemeenten mee te vallen met zulke bijplaatsingen. We letten zeker in de eerste paar maanden extra op.

Zal dit niet tot meer zwerfafval leiden?

Nee, dat denken wij niet. Doordat we iedereen de kans geven om zo maximaal mogelijk afval te scheiden blijft er nog maar erg weinig echt afval over. Inwoners hoeven nog maar gemiddeld 8 tot 13 keer per jaar hun container voor restafval aan te bieden.

Het klinkt wel mooi maar waarschijnlijk moeten we toch meer betalen.

We verwachten dat de totale kosten voor het inzamelen en verwerken van afval en grondstoffen in de toekomst eerder dalen dan stijgen. Vooral omdat het gescheiden inzamelen steeds efficiënter kan verlopen en omdat deze grondstoffen steeds meer gaan opleveren. Bedenk ook dat de inzameling zónder veranderingen in elk geval steeds duurder zou worden, omdat het Rijk het verwerken restafval steeds duurder maakt.

Een chip in de minicontainer. Hoe staat het met mijn privacy?

De chip in de container is aangebracht is gekoppeld aan een adres. Op deze chip staan dan ook geen persoonsgegevens. De chip registreert het aantal keer dat de minicontainer per jaar is geledigd. Op basis van het aantal aanbiedingen volgt in het begin van het daaropvolgende jaar de afrekening.

Mag de gemeente dit zomaar doen? De gemeente heeft toch de plicht afval in te zamelen, los van hoe ik het aanbied?

Ja, de gemeente heeft inzamelplicht, maar mag zelf uitmaken op welke manier. De gemeente is bevoegd om de inzameling zo te regelen dat dat kostbare grondstoffen apart worden ingezameld voor hergebruik. Alles is geregeld in de Afvalstoffenverordening. Bovendien mogen de medewerkers van de afvalinzameling verkeerd gevulde containers weigeren.

Hoe worden de inwoners geïnformeerd?

Zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met het nieuwe Grondstoffenplan, start de voorbereiding van de invoering van variabele heffing. Onderdeel daarvan is ook een grote publiekscampagne die duidelijk maakt wat de veranderingen inhouden. Tegen de tijd dat de veranderingen ingaan, zetten we veel mensen en publiciteit in om te zorgen dat de informatie beschikbaar is, vragen worden beantwoord en hulp paraat is bij problemen.

Waarom niet alleen maar ondergrondse containers?

Dat scheelt toch weer een container aan huis? Uit onderzoek blijkt dat grondstoffen die aan huis worden ingezameld van betere kwaliteit zijn. Daarnaast zijn de kosten voor aanleg en onderhoud van ondergrondse inzameling hoger dan de aanschaf van containers.

Is nascheiding niet veel beter? Dat kan toch, alles bij elkaar en dat het er later weer wordt uitgehaald?

Het kan inderdaad maar het is niet beter. Thuis scheiden levert de beste kwaliteit grondstoffen op. Bovendien valt er geen bruikbare textiel, papier of pmd uit ongescheiden afval te halen. Ook zien we dat wie eenmaal PMD scheidt dankzij de nieuwe container, de rest óók beter gaat scheiden. Nascheiden zien we vooral als een zinvolle aanvulling daar waar thuis scheiden niet lukt. Denk aan flats met weinig ruimte voor een extra container thuis.

Ik heb gehoord dat toch alles bij elkaar wordt gegooid als het wordt ingezameld. Waarom moet ik dan nog afval scheiden?

Nee, dit is zeker niet het geval. Vaak horen we het verhaal van gft bij restafval of dat alle glas weer bij elkaar wordt gedaan. Dit gebeurt niet omdat we heel graag de grondstoffen ook echt weer als grondstof willen gebruiken. Voor het milieu en ook om financiële redenen. Het is goedkoper om grondstoffen niet als restafval af te voeren. Het kost minder of levert zelfs nog geld op. Zo wordt er van ons gft afval compost en biogas gemaakt. Van glas wordt weer nieuw glas gemaakt en van ons pmd wordt bijvoorbeeld fleecetruien of nieuwe plastic flessen gemaakt.

Wat wordt er gemaakt van het afval dat ik scheid?

Van uw gft afval wordt compost en biogas gemaakt. Van glas wordt nieuw glas gemaakt en ook van oud papier en karton wordt nieuw papier gemaakt. Van PMD wordt nieuwe plastic flessen of fleecetruien gemaakt.

De gemeente gaat nu over tot een andere manier van inzamelen maar mijn mening is vooraf nooit gevraagd.

Toch wel. We hebben een enquête in 2018 (uitgeest.nl/afval) gehouden waar iedereen aan kon meedoen en er is een bewonersbijeenkomst geweest. Zo kregen we een beeld van wensen, zorgen en behoeftes en dit hebben we verwerkt in het beleid. Maar het is niet zo dat iedereen hetzelfde denkt over de inzameling. Het is ook niet zo dat er een systeem te bedenken valt waar iedereen achter staat. We zijn overigens nog steeds benieuwd naar uw mening. We willen de veranderingen in zo goed mogelijk overleg met elkaar invoeren. Dat biedt de beste garantie voor succes. Wilt u iets kwijt, heeft u een vraag? Mail ons: grondstoffen@debuch.nl.

Hoe ziet de planning eruit?

Eind dit jaar stappen we over op de PMD containers. We voeren de verandering wijk voor wijk in, zo verwachten we de meest soepele overgang. Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer voor welke wijk de veranderingen ingaan.

Waar kan ik terecht voor informatie over Het nieuwe afvalbeleid: https://www.uitgeest.nl/aanvragen-en-regelen/afval/

Afval scheiden: www.mijnafvalwijzer.nl/

Melden afval op straat / bij container Grof vuil: : www.mijnafvalwijzer.nl/

Andere zaken rond afval: : www.mijnafvalwijzer.nl/ of bel 14 0251 of mail grondstoffen@debuch.nl 

Voor meer achtergrond informatie komt u via deze link bij het uitgebreide Grondstoffenplan van Gemeente Uitgeest

https://uitgeest.raadsinformatie.nl/document/7437357/1#search=%22afval%22

 

Nieuws Overzicht