Algemene Leden Vergadering 2019 op 28 mei as.

Geachte leden van Dorpsraad Uitgeest en overige geïnteresseerden,

Op dinsdag 28 mei aanstaande wordt de ALV 2019 van Dorpsraad Uitgeest gehouden in dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5 Uitgeest. De aanvang is om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

Wij verzoeken iedereen die hierbij aanwezig wil zijn, zich aan te melden via: info@dorpsraaduitgeest.nl dan zorgen wij voor koffie of thee.

Het bestuur.

programma:

 19.30    uur ontvangst met koffie of thee

20.00   uur  Bestuurlijk DU

-   Notulen

-   Jaaroverzicht

            -   Financiën

20.30 uur Pauze

Na de pauze een presentatie:

20.45 uur  “Wat gaat er vanaf 2020 veranderen in afvalinzameling van Uitgeest”   door de procesregisseur c.q. beleidsmedewerker Esther Keijer en                    Tessa Meijer van de Buch

De vergadering zal volgens verwachting rond half 10 afgesloten worden.

Nieuws Overzicht