Waarom willen de bewoners in de ORS niet tekenen!

GEEN AKKOORD OVERE GROEI SCHIPHOL BINNEN DE ORS.

Het is de ORS niet gelukt om met een advies richting kabinet te komen over de toekomst van Schiphol. De standpunten van enerzijds de bewoners en bestuurders en anderzijds de sector waren te ver van elkaar verwijderd. De bedoeling was om met een advies te komen over Schiphol voor de periode 2020-2030, dit als vervolg op de afspraken die in de CROS gemaakt waren over de jaren tot 2020.

Hoewel bewoners vaak het idee hebben dat er binnen de CROS en ORS voor de bewoners niets is bereikt, is dit niet helemaal waar. In de nacht is het CDA-vliegen ingevoerd, het maximum aantal vluchten is afgesproken op 500.000, (in de nacht 29.000), het gebruik van de 4e baan is beperkt en er zijn tal van hinder beperkende maatregelen afgesproken (meestal kleine route wijzigen). Voor na 2020 was de 50-50 regel overeengekomen d.w.z. de helft van de verminderde hinder zou gebruikt worden voor extra vluchten en de andere helft voor hinderbeperking. Maar daar ging het volgens de bewoners mis. Via een concept-MER trachtte Schiphol aan te tonen dat er sprake was van hinderbeperking. Deze MER werd door de bewoners echter niet geaccepteerd en hielden zij zich vast aan de 500.00 vluchten per jaar tot 2023 en daarna pas evt. een groei. Bovendien waren een aantal toezeggingen niet ingevuld door Schiphol. Toen de sector bleef hameren op (weliswaar beperkte) groei was overeenstemming niet mogelijk.

Hoe nu verder ? Het kabinet is geïnformeerd over deze situatie en zal nu zelf met een voorstel moeten komen en dit aan de 2e kamer aanbieden. In een brief heeft minister Carla van Nieuwenhuizen al aangekondigd hier in het voorjaar mee te komen. Het is duidelijk dat er nu door de bewoners gelobbyd zal moeten worden richting politiek.

Om bewoners hierbij te betrekken hebben zij 2 mogelijkheden en wel:

1. Klagen bij BAS als u overlast ondervindt.

2. Over enige tijd de app gebruiken waar u met uw iPhone het geluid kunt meten en doorgeven aan het KNMI die dit verder zal bewaken. Deze meetgegevens zullen dan gebruikt worden om de exacte overlast te kunnen bepalen.

Nieuws Overzicht