Jaaroverzicht 2018 Cluster Polderbaan

Onderstaand treft u een link aan naar het jaaroverzicht van het cluster Polderbaan. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde hinder in relatie tot de (mogelijke) oorzaken hiervan. Daarnaast komt achtergrondinformatie aan bod. Naast deze clustergerichte jaaroverzichten wordt een integrale jaarrapportage door Bas uitgebracht, waarin een totaalbeeld wordt geschetst.

klik op deze link: http://www.bezoekbas.nl/  en klik vervolgens op "Jaaroverzichten per cluster 2018" en "Cluster Polderbaan"

Nieuws Overzicht