Vragen van een lid :

Goedemiddag, Graag zou ik van u willen het volgende willen weten?· 

Zijn er lidmaatschapskosten voor u aan verbonden om mee te mogen praten over de eigen leefomgeving?·  Wat heeft u en uw voorgangers als deelnemer in de diverse Schiphol meepraat varianten die de afgelopen jaren al zijn gepasseerd er nu werkelijk mee opgeschoten cq verbeteringen bewerkstelligt?  Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoorden. 

Onderstaand treft u ons antwoord aan:

a. Er zijn geen kosten verbonden aan het meepraten in de ORS. De bewoners 
kiezen zelf hun vertegenwoordiger.

b. In het overleg over Schiphol doen 3 partijen mee. Dit zijn de sector ( bijv. Schiphol, KLM en LVNL ) als tweede partij de BRS, dit zijn de gemeenten en de provincies. Als derde partij zijn de bewoners vertegenwoordigd.
Dat overleg heeft geleid tot het z.g. Alders-akkoord. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de groei van Schiphol tot 2020. Dank zij de bewoners is toen en plafond van 500.000 vluchten per jaar afgesproken, waarvan 32.000 in de nacht.
Daarnaast zijn er diverse hinder beperkende maatregelen afgesproken zoals aanpassing van een aantal routes en het in de nacht uitvoeren van CDA (glijvlucht) naderingen.
Ook zijn er afspraken gemaakt over het baangebruik op Schiphol. We zijn nu in 2018 en het plafond van 500.000 vluchten is bijna bereikt.
Tijd voor overleg dus over de vraag: hoe nu verder ?
De inzet van de bewoners is de volgende: Tot 2023 geen verhoging van het aantal vliegbewegingen zolang niet is aangetoond dat de hinder is verminderd (in het Alders-akkoord is afgesproken dat de helft van de vermindering door de sector mag worden gebruikt voor extra vluchten). Ook dient de veiligheid op Schiphol te verbeteren.
Inzet sector: Na 2020 een groei tot 580.000 in 2030.
De ORS is niet zo duidelijk in haar standpunt hierover.
Een ander heikel punt is het bouwen van huizen rondom Schiphol, ook hier verschillen de meningen behoorlijk. Standpunt bewoners: geen huizenbouw in gebieden met overlast.
ORS wil dolgraag huizen bouwen.
De komende tijd zal er intensief polder-overleg in de ORS plaatsvinden tussen deze 3 partijen. Het kabinet heeft namelijk een opdracht aan de ORS gegeven: kom voor Kerstmis 2018 met een advies hoe het verder moet met Schiphol.
U ziet zonder de inbreng van de bewonersdelegatie (waar Jaap Kroon door de Dorpsraad Uitgeest is gekozen) zou de groei van Schiphol na 2020 een gelopen race zijn.
Uiteraard hebben de bewoners in het verleden niet al hun wensen binnengehaald en zijn niet alle afspraken in het Alders-akkoord geheel correct uitgevoerd, maar zonder de inbreng van de bewoners was de situatie.

Nog 1 aanvullende opmerking:

Op zaterdag 10 november was er in Badhoevedorp een ontmoeting tussen de nieuwe directeur van Schiphol Dick Benschop en de kiesmannen. Tijdens die ontmoeting pleitte Dick Benschop voor een gematigde en gecontroleerde groei van 1,5% per jaar. De bewoners waren unaniem in het afwijzen van dit idee. Zij stelden dat Schiphol op de huidige locatie vol is en dat bovendien het vertrouwen in Schiphol tot 0 was gezakt.

Als enig alternatief wezen zij op de mogelijkheid om Schiphol (gedeeltelijk) naar zee te verplaatsen. Ook Dick Benschop vond onderzoek naar dit idee gewenst.

Nieuws Overzicht