College maakt nieuwe start met aanpak Centrumplan Uitgeest

De gemeenteraad heeft eind 2017 geen akkoord kunnen bereiken over het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied in Uitgeest. Oorzaak hiervoor was dat er geen meerderheid achter het besluit stond om een scholencomplex in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC) op een gedeelte van de ijsbaan te realiseren. 

Hierdoor is de verdere planvorming grotendeels stil komen te liggen. Het nieuwe college, welke eind juni tot stand is gekomen, wil er nu met frisse moed tegenaan.

Om voortgang te houden in het project heeft de raad in de raadsvergadering van januari 2018 besloten om door te gaan het nieuwe woon-zorgcomplex op het terrein van de oude bibliotheek te realiseren.

Op dit moment worden binnen het centrumgebied alle mogelijke locaties voor het complex opnieuw bekeken en afgewogen. Reden hiervoor is dat, voor een optimaal ontwerp van het nieuwe woon-zorgcomplex op de voorgestelde locatie in het beeldkwaliteitsplan, meer grond nodig is dan op dit moment beschikbaar is.

Met Stichting Tabijn wordt nauw overleg gevoerd over de huisvesting van de scholen De Molenhoek, Binnenmeer en De Vrijburg op een locatie in of nabij het centrumgebied. Het uitgangspunt is de realisatie van twee scholen aan de noordzijde van het spoor.   

Het centrumplan wordt dus in afgeslankte vorm voortgezet met de focus op het nieuwe woon-zorgcomplex en onderwijshuisvesting. De gemeente werkt daarmee aan een herziene visie in de vorm van een masterplan voor het centrumgebied.

De leden van de bestaande klankbordgroep Centrumplan, waarin ook  de Dorpsraad is vertegenwoordigd, komen maandag 8 oktober bijeen om over de nieuwe aanpak te praten.  

Nieuws Overzicht