Verslag van werkgroep De Koog

De Koog van de Toekomst

Workshop 1

5 juli 2018

Na de enquête en de Koogsafari’s is het tijd voor de eerste workshop voor de leden van Werkgroep Koog van de Toekomst. We gaan wensen formuleren die we gezamenlijk belangrijk vinden. We kijken ook voor welke wensen het meeste draagvlak is. Het projectteam van de gemeente gaat op basis van de uitkomsten van de enquête, de Koogsafari’s en deze workshop een programma opstellen, dat de basis is voor het nieuwe plan voor De Koog.  

Na een korte inleiding door Marco van Beek en Maare Zondervan volgt een korte kennismaking. Daarna kiest ieder werkgroep lid voor een thema tafel, De thema’s zijn: Prettig Wonen, Groen en kleurrijk, Veilig en bereikbaar en Blik op de weg. Iedereen kan bij zijn of haar tafel van keuze zitten.

Aan tafel spelen we een spel dat te maken heeft met een klimaatbestendige buurt. Op de kaartjes zijn oplossingen voor problemen zoals wateroverlast te zien. Daarna vertellen alle gespreksleiders meer over het gekozen thema.

Per tafel discussiëren we over wat belangrijk is en waarom. Bij sommige tafels is veel discussie en lopen meningen uiteen. Bij andere tafels zijn de mensen het al snel eens over de belangrijke zaken. Alle wens formulieren worden ingevuld en per tafel kiest iedereen een top drie uit van de meest aansprekende wensen.

Aan het einde van de avond presenteren alle groepen hun uitkomsten, alle presentaties zijn leuk en interessant. Er zijn twee raadsleden bij de presentatie aanwezig.

Per tafel hebben mensen veel wensen ingebracht. In dit verslag geven de belangrijkste wensen in volgorde weer. Een complete lijst is aanwezig bij de gemeente. Die kan worden ingezien.

Thema Gezond en kleurrijk

De vraag is: hoe kunnen we onze wijk nog gezonder maken en met nog meer kleur? Discussies gingen veelal over de bestaande groengebieden, hoe deze beter kunnen worden gebruikt en ingericht, en over het water.

1.       Het groen mag meer verbonden worden met de wijk. De Kooglaan is het hart van de wijk. Deze mag nog meer een groene invulling krijgen. Door de weg smaller te maken ontstaat hier ruimte voor.

2.       Er mogen meer bruggen komen. Dan kan het water beter door de wijk lopen. Duikers kunnen vervangen worden door bruggen.

3.       Op de plek van de oude school (KDV) kan een pluktuin komen met fruitbomen.

4.       De groene rand rondom de Koog kan worden doorgezet. Met een doorlopend pad kan er een rondje om de wijk worden gemaakt. Steigertjes kunnen worden hersteld.

5.       Er mag meer eenheid in het groen komen. Ook meer diversiteit.

6.       Er mogen meer natuurlijke oevers komen, die bijdragen aan tijdelijke waterberging.

Thema Veilig en bereikbaar

De vraag is: hoe kunnen we onze wijk veiliger maken en hoe kunnen we de bereikbaarheid goed houden/verbeteren?

1.       De wijk is officieel al een 30 km per uur gebied. Dit mag veel duidelijker blijken uit de inrichting. Brede straten kunnen smaller worden gemaakt. Ook met verschillende kleuren in de materialen kan de weg smaller lijken. Geen drempels aanleggen, dit geeft te veel trillingen. Wel plateau’s aanleggen op de kruisingen

2.       Er mogen betere toegankelijke trottoirs komen die beter geschikt zijn voor mindervaliden, kinderwagens etc. Rolcontainers staan nu vaak in de weg, die mogen een aparte plek krijgen.

3.       Op woonerven mag alleen stapvoets worden gereden. Het moet duidelijker worden dat dit speelgebieden voor de kinderen zijn.

4.       Op sommige plekken kan er éénrichtingsverkeer worden ingevoerd. Dit verbetert de veiligheid.

5.       Er mag meer ruimte voor de fietser komen. Er kunnen betere doorsteken worden gemaakt die niet over de trottoirs gaan.

6.       In het algemeen kan de verlichting in de wijk beter.

Thema Blik op de weg

De vraag is: hoe gaan we om met het parkeren in de wijk? Wat kan er beter/anders?

De hoeveelheid parkeerplaatsen lijkt prima. Behalve rond de Grote Weid wordt geen parkeerdruk ervaren. Wel kan het anders worden georganiseerd. Ook vindt niemand het een probleem als er niet direct voor de eigen voordeur kan worden geparkeerd, met uitzondering van invalidenparkeerplaatsen.

1.       Insteek parkeerplaatsen heeft de voorkeur boven langs parkeren. Vooral op bredere wegen kan dit meer worden ingevoerd, zoals op de Kooglaan.  De straat kan smaller en de langsparkeerplaatsen worden vervangen door een tussenberm met parkeren. Zo passen er meer parkeerplaatsen in de straat.

2.       In ‘tussenstraten’ éénrichting verkeer in voeren. Zo mogelijk gecombineerd met insteek parkeerplaatsen. Dan kunnen er meer parkeerplaatsen worden gemaakt en het is veiliger.

3.       Voorzieningen voor laadpalen maken, gecombineerd met extra groen.

Aanvullend had deze groep nog een wens die niet bij het thema hoorde, maar wel belangrijk is:

1.       Om de overlast van water op te lossen kunnen we alle platte daken laten begroeien (bijvoorbeeld met sedum). Hiermee houden we regenwater langer vast. Ook kan er betere drainage worden aangelegd door de hele wijk.

Thema Prettig wonen

De vraag is: hoe kan De Koog nog prettiger worden gemaakt om te leven? Wat kunnen we mooier maken? Hoe kunnen we elkaar meer ontmoeten?

1.       Door functies te combineren is het prettiger wonen. Hiermee ontstaat meer saamhorigheid onder elkaar en kan de ruimte efficiënt en flexibel worden gebruikt. Zoals het maken van een ‘rommellandje’ of natuurspeelplaats, een dierenweide en een wandel/trimroute. Hier mag extra ruimte voor worden gecreëerd.

2.       Er kunnen meer en leukere routes komen door de wijk en om de wijk heen. Dat stimuleert meer bewegen en sporten.

3.       Er mogen meer groene tuinen komen met minder verharding en minder schuttingen. Dit is veel aantrekkelijker voor het uiterlijk en het aanzien van de wijk. Dit is ook goed voor de infiltratie van het regenwater.

4.       Verlichting kan na 22:00 uur ’s avonds worden gedimd.

Voor meer informatie: https://www.uitgeest.nl/plannen-en-projecten/de-koog/

Nieuws Overzicht