Algemene Leden Vergadering 2018

Geachte leden van Dorpsraad Uitgeest en overige geïnteresseerden,

Op 29 mei aanstaande wordt de ALV 2018 van Dorpsraad Uitgeest (voorheen AVBU) gehouden in dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5 Uitgeest. De aanvang is om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

Wij verzoeken iedereen die hierbij aanwezig wil zijn, zich aan te melden via: info@dorpsraaduitgeest.nl dan zorgen wij voor koffie of thee.

Het bestuur.

programma:

19.30 uur ontvangst met koffie of thee

20.00 uur Bestuurlijk DU

               - Notulen

               - Financiën

               - Plannen voor de komende 5 jaar

20.45 uur Pauze

Na de pauze wervende presentaties van:

21.00 uur Plannen van Duec , Guus Willems

21.15  uur Vereniging Oud Uitgeest, “Verdwenen industrie, winkels en bedrijven van Uitgeest”, Bank Beentjes

De vergadering zal volgens verwachting rond half 10 afgesloten worden.

Nieuws Overzicht