Wat doet Dorpsraad Uitgeest voor u !

De Dorpsraad Uitgeest is er voor alle bewoners van Uitgeest en streeft ernaar hun belangen te behartigen.

De Dorpsraad heeft zes bestuursleden.

De leefbaarheid van Uitgeest staat hoog op de agenda. De leefbaarheid voor jong, middelbaar en oud. Bij leefbaarheid kunt u denken aan voorzieningen voor het dorpscentrum, de woningen, groenvoorzieningen, verkeer en veiligheid. Ook het aanzien van het dorp heeft onze aandacht. We willen oog en oor voor de bewoners zijn. 

Dat houdt ook in dat indien iemand met een idee komt, wij dan samen bekijken of en hoe dit vorm gegeven kan worden

Om dit alles te realiseren heeft de Dorpsraad diverse werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een zogenaamde trekker (portefeuillehouder). Deze heeft zitting in het bestuur van de Dorpsraad. De Dorpsraad vergadert in principe eenmaal per 2 maanden. Daarnaast is er eenmaal per jaar een Ledenvergadering, waarin de Dorpsraad verantwoording aflegt en dan luistert naar de opmerkingen van de leden. Na afloop van deze vergadering is er een Thema-voordracht. 

We hebben de volgende werkgroepen:

Algemene zaken.  

R.O. en woningbouw 

Schiphol  

Verkeer

Milieu en Recreatie 

Websitebeheer 

 

Trekker: A.Hermans

Trekker: A.J.A. de Ruyter

Trekker: J.Kroon   /  lid: A.Hermans

Trekker: W.C.Post

Trekker: M.Rodenburg-Tiebie

Trekker: A.Knijnenberg

 
Dorpsraad Overzicht