Schiphol en de toekomst

8 juli 2017

De luchthaven Schiphol staat volop in de belangstelling. Dit komt door de onstuimige groei van de afgelopen jaren. Met ons, de bewoners, is de afspraak gemaakt dat de groei zich tot 2020 tot 500.000 vliegbewegingen moet beperken, waarvan 32.000 in de nacht. Nu al, dus veel eerder dan verwacht, is de luchthaven aan dit maximum gekomen.

 De verwachting was dat Lelystad in 2018 een belangrijk deel van de groei, de eerste jaren 10.000 vluchten, zou kunnen opvangen. De mogelijkheden van Lelystad blijken, met name door de eisen van de Luchtverkeersleiding, veel beperkter. Omdat Eindhoven op eigen kracht, zonder overloop van Schiphol, al haar maximale aantal vluchten heeft bereikt.

Na 2020 mag het effect van de stillere vliegtuigen voor 50% worden meegewogen. Dit geeft naar verwachting extra ruimte tot 2030 van ongeveer 25.000 tot hooguit 50.000 vluchten. Deze beperkingen zijn keihard afgesproken, terwijl de druk om te groeien groot is. Aantallen van 600.000 tot 7000.000 vluchten dienen zich aan. 

Er is volgens de inschatting van de bewonersvertegenwoordigers maar één goede mogelijkheid: Schiphol moet naar zee. Eerst als overloop voor de groei van Schiphol en in de toekomst een algehele verplaatsing. Een locatie nabij de IJmond komt hiervoor het beste uit de bus.

Binnenkort brengen wij een rapport uit waarin dit verder is uitgewerkt. Het nieuwe kabinet zal hiermee aan de slag moeten. De ambities op economisch- en leefbaarheidsgebied kunnen alleen op deze wijze worden waargemaakt. Door verplaatsing ontstaat ruimte voor de geplande woningbouw in deze regio van 300.000 woningen en nieuwe kantoorruimtes. Bereikbaarheid en leefbaarheid komen alleen op deze wijze weer op het gewenste niveau. Want het is duidelijk: zo kunnen we niet verder. Het geheel loopt anders vast en dit gaat ten koste van welvaart en welzijn. Van het nieuwe kabinet vragen we de moed om dit deltaplan voor de Nederlandse luchtvaart in gang te zetten.

Schipholdossier Overzicht