Veiligheid in de luchtvaart

29 juni 2017

Onlangs is er door de OVV (Onderzoeksraad voor de Veiligheid) een rapport uitgebracht over de veiligheid op en rond de luchthaven Schiphol. Dit rapport heeft verstrekkende gevolgen voor de groeimogelijkheden van de luchthaven. Schiphol heeft de grenzen van de veiligheid bereikt, zo wordt in het rapport gesteld en als het aantal vluchten boven de 500.000 uitkomt, wordt de grens overschreden. Voor Uitgeest is dit uitermate belangrijk. De clustervertegenwoordigers volgen dit dossier nauwgezet.

Meer actualiteiten vindt u op de website van de bewonersvertegenwoordigers in de ORS www.bewonersomgevingschiphol.nl

Schipholdossier Overzicht